Dişli Yağları Seçerken Bilmeniz Gerekenler

133
Dişli Yağları Seçerken Bilmeniz Gerekenler

Belirli bir uygulama için hangi yağın uygun olduğunu nasıl anlarsınız? Tipik olarak dişli yağları seçimi için bakım kılavuzlarına bakmak ve QPL (nitelikli ürün listesi) bir ürün seçmek son derece kolaydır.

Tahmini okuma süresi 8 dakika

Corfin lubrication blog içeriği dişli yağları seçerken bilmeniz gerekenler hakkında bilgiler

Ne yazık ki bu çözüm, dişli takımları için her zaman optimum yağlama veya yağlayıcı envanterinin yönetiminde maksimum verimlilik sağlamayabilir.

Bazı orijinal ekipman üreticileri ilgili parametreleri dikkate alan genel spesifikasyonlar sağlarlar. Ancak bazıları sadece çalışma sıcaklıklarını dikkate almayan genel bir spesifikasyon sağlar.

Bu nedenle yağlayıcı seçiminden sorumlu kişilerin, dişli yağları seçiminin nasıl belirleneceği konusunda temel bir anlayışa sahip olması son derece önemlidir.

Ekipman üreticileri tarafından verilen özellikleri anlamanın ve yorumlayabilmenin yanı sıra, nedenini anlamak ve gerektiğinde değişiklik yapabilmek de önemlidir.

  • Endüstriyel dişliler için dişli yağları seçerken ürün mevcudiyeti, çalışma koşulları, yağın markası ve ürün konsolidasyon çabaları gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.
  • Doğru bir yağlayıcı seçimi, mükemmel yağlama programının yapı taşıdır.
  • Dişli yağları seçiminde birçok kriterden bahsedebiliriz.
  • Baz yağları dişli yağlarının yapısını belirleyen faktörlerden biridir.

” Yağlama mühendisinin makine güvenirliğini en üst seviyeye çıkarabilmesine ve anormal koşullarda sorun çözücü olarak kullanabilmesi, yağ seçimi konusunu iyi anlamasına bağlıdır. “

Corfin lubrication blog içeriği dişli yağları seçerken bilmeniz gerekenler hakkında bilgiler

Dişli Yağı Seçim Kriterleri

Herhangi bir dişli takımına en iyi dişli yağları seçimi için aşağıdaki kriterler ele alınmalıdır:

  1. Viskozite: Genellikle bir yağlayıcının en önemli özelliği olarak bilinir.
  2. Katkı Maddeleri: Yağlayıcılarda kullanılan katkı maddesi paketi, yağlayıcının genel kategorisini belirler. Aynı zamanda çalışma koşullarını ve temel performans özelliklerini de etkileyecektir.
  3. Baz Yağ Tipi: Dişli yağları için kullanılacak olan baz yağ tipi, çalışma koşulları, dişli tip ve diğer faktörlere göre belirlenmelidir.

Viskozite

Dişli yağları viskozite derecesi seçimi için birkaç yaygın yöntem mevcut olsa da çoğu benzer değerler vermelidir. Uygun bir viskozite derecesi seçmek, genellikle bir bileşenin bakım kılavuzundaki tavsiyeyi bulmak kadar basittir.

Ne yazık ki kılavuz her zaman mevcut olmayabilir. Ayrıca makine de OEM’in tavsiye ettiği koşulların dışında da çalışabilir. Bu nedenle viskozite seçim yöntemlerini ve gereksinimini etkileyen faktörleri anlamak son derece önemlidir.

Dişli yağları viskozitesi öncelikli olarak, belirli bir hız ve yükte etkileşen yüzeyler arasında istenen film kalınlığını sağlamak için seçilir. Çoğu viskozite seçim yöntemi için yükü belirlemek zor olduğundan yük varsayılır ve belirleyici faktör hız olur.

Viskoziteyi belirlemek için en yaygın yöntemlerden biri ANSI (Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü) ve AGMA (Amerikan Dişli Üreticileri Birliği) standardı ANSI/AGMA 9005-E02’dir. Bu yöntemde yağlayıcının yükü, viskozite indeksi ve basınç-viskozite katkısı ile ilgili varsayımlar yapılır.

Sonsuz dişliler ve açık dişliler için dişli yağları seçimi konusunda birçok tablo mevcuttur. Bu yöntemin kullanılabilmesi için dişli takımının tipi, dişli geometrisi, çalışma sıcaklığı ve düşük devirli dişlinin hızı belirlenmelidir. Ünitedeki en yavaş dişlinin hatve hızı hesaplandıktan sonra, ünitenin olası en yüksek çalışma sıcaklığı kullanılarak gerekli viskozite derecesi tablodan okunabilir.

Corfin lubrication blog içeriği sonsuz dişli nedir hakkında bilgiler

Dişli Yağı Tipi ve Katkı Seçimi

Viskozite derecesi seçildikten sonra, temel yağlayıcı türü seçilmelidir. Bu anlamda pek çok varyasyon olsa da dişli yağları, genel olarak üç kategoriye ayrılabilir. R & O, Sürtünme Önleyici ve Bileşik. Belirli bir uygulamaya en uygun dişli yağlayıcı türü, çalışma koşullarına göre belirlenir.

Bu işlemin belirlenmesinde kullanılacak standart bir kılavuz olmadığından, seçim biraz özneldir. Birçok ekipman üreticisi bu durumdan dolayı viskozite gereksinimini belirleyecek ve bu kararı son kullanıcıya bırakacaktır.

R&O Dişli Yağları

Pas ve oksidasyon önleyici (R&O) dişli yağları, sürtünme önleyici katkı maddeleri veya yağlayıcı maddeler içermez. R&O dişli yağları genellikle kimyasal kararlılık, sudan ayrışma, korozyon önleme ve köpük bastırma kategorilerinde iyi performans gösterir. Bu ürünler, nispeten yüksek hızlarda, düşük yüklerde ve eşit yüklemeli (şok yüklemesiz) çalışan dişlilerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Bu yağlayıcılar, tüm yüzey temaslarının hidrodinamik veya elastohidrodinamik yağlama koşulları altında çalıştığı uygulamalarda en iyi seçimdir. Sınır yağlama koşulları altında iyi performans göstermezler veya aşınmayı önlemezler.

Sürtünme Önleyici Dişli Yağları

Yaygın olarak aşırı basınç (EP) yağlayıcıları olarak adlandırılan sürtünme önleyici dişli yağlayıcıları, R&O yağlarının performansını aşan bazı performans özelliklerine sahiptir. R&O yağlayıcılar için listelenen özelliklere ek olarak, sürtünme önleyici dişli yağları, film mukavemetlerini veya yük taşıma yeteneklerini artıran özel katkı maddeleri içerir.

En yaygın EP katkı maddeleri, sınır yağlama koşulları altında yapışkan aşınmasını önlemek için makine yüzeylerinin kimyasını değiştiren kimyasal olarak aktif bileşikler olan kükürt fosfordur.

Daha az şiddetli uygulamalarda, sınır yağlama koşulları altında aşınma koruması sağlamak için aşınma önleyici katkı maddeleri de kullanılabilir. Genellikle sürtünme önleyici dişli yağları kullanımını gerektiren makine koşulları arasında ağır yükler, yavaş hızlar ve şok yükleme bulunur.

Kükürt fosfor ve çinko dialkil ditiyofosfat (ZDDP) aşınma önleyici katkı maddelerine ek olarak, molibden disülfid (moly), grafit ve boratlar dahil olmak üzere birçok yaygın katı malzeme sürtünme önleyici katkı maddeleri olarak kabul edilir.

Bu katkı maddelerinin en önemli yararı, yüksek bir yüzey sıcaklığına ulaşılana kadar aktif hale gelmeyen kükürt fosfor bileşiklerinin aksine, aktif hale gelmek için sıcaklığa bağlı olmamalarıdır. Kükürt fosforlu EP katkı maddelerinin bir başka potansiyel olumsuz yönü, özellikle yüksek sıcaklıklarda makine yüzeylerini aşındırabilmeleridir.

Bu tür katkı maddesi ayrıca sarı metaller için aşındırıcı olabilir ve sonsuz dişliler gibi bu malzemelerden yapılmış bileşenlerin kullanıldığı uygulamalarda kullanılmamalıdır.

Bileşik Dişli Yağları

Bileşik dişli yağları en yaygın olan üçüncü tip yağlayıcılardır. Genel olarak bir bileşik yalayıcı, kayganlığını ve film mukavemetini arttırmak için sentetik bir yağ asidi ile karıştırılır. Bu dişli yağlayıcıları için en yaygın uygulama sonsuz dişli uygulamalarıdır.

Kayma teması ve EP maddelerinin olumsuz etkileri nedeniyle, bileşik yağlayıcılar bu uygulamalar için genellikle en iyi seçimdir. Bileşik dişli yağları aynı zamanda silindir yağları olarak da adlandırılır, çünkü bu yağlar orijinal olarak buhar silindiri uygulamaları için formüle edilmiştir.

Corfin lubrication blog içeriği dişli yağları seçerken bilmeniz gerekenler hakkında bilgiler

Baz Yağ Seçimi

Yüksek kaliteli mineral baz yağlar çoğu dişli yağları uygulamasında iyi performans gösterir. Aslında, mineral baz yağlar tipik olarak yaygın sentetiklere göre daha yüksek basınç-viskozite katsayılarına sahiptir. Bu da belirli çalışma viskozitelerinde daha büyük film kalınlığına izin verir. Bununla birlikte, sentetik baz yağların tercih edildiği durumlar da vardır.

Birçok sentetik baz stok, oksidasyona ve termal bozunmaya karşı daha yüksek doğal dirence sahiptir. Bu da onları yüksek çalışma sıcaklıklarına sahip uygulamalar için tercih edilmesini sağlar. Bazı durumlarda ise daha uzun servis aralıklarına izin verir. Ayrıca sentetikler, yüksek viskozite indeksleri ve düşük akma noktaları nedeniyle düşük ortam sıcaklıklarına maruz kalan makinelerde daha iyi performans gösterir.

Yüksek viskozite indeksi ayrıca sentetik ürünleri daha geniş bir ortam sıcaklığı aralığına uygun hale getirerek mevsimsel yağ değişim ihtiyacını ortadan kaldırır. Bazı sentetikler ayrıca kayan temaslarda sürtünmeyi azaltan daha fazla kayganlık sunabilir.

Endüstriyel dişliler için dişli yağları seçimi çoğu uygulamada benzerdir. İyi bir şartname oluşturmak için belirli bir özellik veya değer yoktur. Belirli bir uygulamada en iyi seçimi belirlemek için doğru viskozite, baz yağ ve yağlayıcı türü seçilmeli Ayrıca uygun performans özellikleri değerlendirilmelidir. 

Corfin lubrication blog içeriği düşük viskozitenin anlamı hakkında bilgiler