Havalandırma

50
Havalandırma

Havalandırma nedir ve ne için gereklidir? Makinelerin hava yutmasına izin verilmemesi gerekiyor. Peki ya bunu engelleyemezsek ve makinelerin içine hava kaçarsa ne olur?

Zaten bu kabarcıklı maddenin ne zararı olabilir ki? Gerçekten makinenin havasını / gazını çıkarmak zorunda mıyız?

Birçoğunuz için hava kirliliği komik bir konu değil. Peki neden? Çünkü hava kirliliği son derece ciddi bir konudur.

Tahmini okuma süresi 7 dakika

gres yağı çeşitleri ve en iyi gres banner
Corfin lubrication blog içeriği sonsuz dişli nedir hakkında bilgiler

Gaz yağ ile ilişkili beş ölümcül sorun vardır. Gaz yağı ile sürüklenen hava, köpük veya her ikisi de bunlara dahildir. Söz konusu nu beş sorun aşağıdaki gibidir.

” Makine tasarımına, uygulamaya ve havalandırmanın ciddiyetine bağlı olarak bu koşulların beşinin de aynı anda gerçekleşmesi mümkündür. “

Oksidatif Yağ Bozulması

Havalandırma, yağı oksijene maruz bırakır. Kabarcıklar, hava ve yağ arasında yüksek yüzey alanına sahip bir arayüz oluşturur. Arayüz, özellikle yağ sıcak ve nemli olduğunda ya oksidasyonunun başlaması için reaksiyon bölgeleri olarak hizmet eder.

Termal Bozulma

Havalandırılmış yağ, aşağıdaki mekanizmalarla ısı üretir;

 • Hava kabarcıklarının adyabatik sıkıştırılması (lokalize ısı üretimi)
 • Borularda ve bileşenlerde havalandırma kaynaklı yağ akış direnci (enerji ısıya dönüştürülür)
 • Kütle modülü kaybı (hava, ısı üreten yağı sıkıştırılabilir hale getirir)

Isıtma sorunu, bozulmuş soğutma ile birleştirilir. Bina ısısı yağ oksidayonuna değil, aynı zamanda vernik, çamur ve karbonda çözünmeyen maddeler oluşturan termal bozunmaya da (mikrodizelleştirme gibi) yol açar. Çinko, dialkilditiofofat gibi katkı maddeleri de ısı nedeniyle erken tükenecektir. 

Bozulmuş Isı Transferi

Havalandırma, aşağıdaki nedenlerden dolayı ısı transfer özelliklerini bozar:

 • Gazlı yağ iyi bir termal iletken değildir.
 • Havalandırmadan sınırlı yağ akışı sağlanması konvansiyonu engeller (sıvının hareketinden ısının hareketi)

Köpük, yağın rezervuardaki ısıyı serbest bırakma yeteneğini geciktirirken sürüklenen hava ayrıca soğutucularda ve makine gövdesi, borular ve diğer termal olarak iletken yüzeyler yoluyla ısı transferine (ve hareketine) müdahale eder.

Yağ ısındığında viskozite azalır ve bu da sürtünme bölgelerinde aşınmaya yok açan film mukavemetini düşürür.

Gecikmiş Yağ Temini

Havayla ilgili tedarik sorunlarına birçok faktör katkıda bulunur. Bu faktörlerden bazıları yağ sıkıştırılabilirliği, nemlendirme, azaltılmış yağ yoğunluğu, hava kilidi ve azaltılmış yağ seviyesi olarak gösterilebilir.

Yağ Sıkıştırılabilirliği

Gazlı yağın pompalanması zordur. Bu işlem bir süngere karşı pompalama yapmaya benzetilebilir. Gerçekte teslim edilen yağ hacmi (yağ akış hızı), havalandırma koşulu olmadan pompanın normalde beslendiğini yalnızca bir kısmı olabilir.

Nemlendirme

Köpük, sıçramalı yağlama, kürek dişlileri, atıcılar ve sapanlar dahil olmak üzere yağ kaldırma (fırlatma) mekanizmalarına bağlı makinelerde önemli üst boşluk yağ hareketinin sönmesine neden olur. Köpük, yağın havada hareketini geciktirerek yatak ve dişliler dahil olmak üzere makinenin kritik bölgelerine ulaşmamasına neden olur.

Azaltılmış Yağ Yoğunluğu

Birçok makine, yerçekimi kuvvetleri tarafından verimli bir şekilde akan yağa bağlıdır. Kabarcıklı bir yağ çok düşük yoğunluğa ve yerçekimine sahiptir. Örneğin bir halka yağlayıcı, muylu yatağının üst potuna bir miktar köpüklü yağ kaldırır.

Ancak havalandırma azlığı ve düşük yağ yoğunluğu, yağlama için yatağın kanallarına ve oluklarına doğru nüfuz etme yeteneğini bozar. Aynı durum sirkülasyonlu yağ sistemlerindeki yataklardan ve dişlilerden gelen yerçekimi yağ tahliyeleri be başlıklar için de geçerlidir.

Hava Kilidi

Köpüklü ve düşük yoğunluklu yağ, yağ akışının tamamen kesilmesiyle sonuçlanan hava kilidine neden olabilir. Havalandırma yapılmış bir yağ, sorunu birleştiren ve tek başına yağınkinden keskin bir şekilde daha büyük viskozite oranına sahiptir.

Azaltılmış Yağ Seviyesi

Köpük, sıvı fazdaki yağı rezervuardan veya karterden alır. Bu da çalışma yağı seviyesinin düştüğü anlamına gelir. Bu genellikle yağ seviyesini düzenlemek, pompaları yeterince doldurmak, kaldırma cihazlarına yağ beslemek ve banyo/çarpma ile yağlanan dişlilere ve yataklara yağ sağlamak için gerekenin altına getirir.

Düşük yağ seviyesi daha fazla yağamaya, daha fazla ısıya ve daha fazla havalandırma ihtiyacına neden olan dairesel bir sorundur.

Kavitasyon

Bir pompa veya muylu yatakta olduğu gibi, buhar kabarcıkları hızla basınçlı hale geldiğinde, yıkıcı yağ mikro jetleri makine yüzeyleriyle aşırı yüksek hızlarda çarpışabilir. Bazıları hızların ses hızına yaklaşabileceğini tahmin ediyor. 

Sonuç, bu yüzeylerin ilerleyici lokalize bir erozyonudur. Buhar kabarcıklarının hava kabarcıkları değildir. Aynı zamanda kavitasyondan daha fazla aşındırıcı hasara neden olduğuna dikkat edilmesi gerekir. Buhar kabarcıkları, yağın kendisinden ve ayrıca su kirliliğinden oluşur.

Artık havalandırmanın ve köpüğün verdiği zararı bildiğimize göre, şimdi dikkatimizi bunun oluşmaması için neler yapılabileceğine çevirelim. Havalandırmayı kontrol etme stratejilerini A’dan D’ye kadar etiketlenmiş dört plana bölelim, yani işe yarayan bir strateji bulana kadar planlar arasında sırayla eleyebilirsiniz.

İdeal olarak, proaktif bakıma uygun bir Plan A stratejisi uygulanarak havalandırma kontrol altında tutulmalıdır. Bununla birlikte, makine tasarımındaki sık görülen eksiklikler ve çalışma sırasında proaktif düzeltmeler gerçekleştirmenin zorluğu nedeniyle, geriye kalan tek seçenek olarak diğer stratejiler bırakılabilir.

Aşağıda dört plan veya stratejinin kısa bir açıklaması ve havalandırmayı kontrol etmek için nasıl uygulanabilecekleri yer almaktadır:

A Planı 

Havanın sürüklenmesini durdurun. Sürüklenen havayı kontrol ettiğinizde köpüğü de kontrol edersiniz. Aşağıda, yağlama yağlarında ve hidrolik sıvılarda havanın tutulmasının en önemli dört yolu verilmiştir.

 • Yağ dönerek o tanka sızar.
 • Havayı sürükleyen emme sızıntıları veya pompa contası sızıntıları gerçekleşir.
 • Tankların aşırı çalkalanması (düşük yağ seviyesi veya zayıf tank tasarımı), türbülansa, girdaplara ve/veya alıştırmaya (tank yüzeylerinde havada katlanma) neden olur.
 • Depoya dönmeden önce tahliye hatlarından hava ve yağ karışımının geldiği havalandırmalı tahliyeler gerçekleşir.

B Planı

Yağınızdan hızlı bir şekilde ayrılmasına yardımcı olmak için havayı yüzer halde tutun. Hava sürüklenirse, köpük oluşturmadan atmosfere hızlı salınım için stratejiler şunlardır:

 • Köpük kesici katkı maddelerinin sağlıklı durumunu sağlayın
 • Yağ ara yüzey gerilimini yüksek tutarak hava kabarcıklarını büyük ve yüzer halde tutun. Hava kabarcığı ne kadar küçükse, yüzeye ulaşmak ve boşaltmak o kadar uzun sürer. Ara yüzey gerilimini azaltan faktörler.
 • Emülsifiye su
 • Oksitler
 • Polar katkı maddeleri veya kirleticiler

C Planı

Hava tahliyesine yeterli kalma süresi verin. Yeterince zaman verildiğinde, ince bir şekilde ezilmiş hava kabarcıkları bile yağdan dışarı çıkabilir. Bunu başarmak için stratejiler şunları içerir:

 • Büyük hacimli rezervuarlar
 • Kısa devreyi önlemek için akışa yönelik bölmeli rezervuarlar
 • Çökeltme ve hava tahliye tanklarının kullanımı

D Planı

Ayırma süresini hızlandırmak için hava tahliyesi uygulamalarını ve teknolojilerini konuşlandırın. Seçenekler şunları içerir:

 • Hafif rezervuar vakumu uygulayın.
 • Hem hava tahliyesi hem de dehidrasyon amaçları için çevrim dışı bir vakum odası kullanın.
 • Girdap hava tahliye teknolojilerini kurun.
 • Hazneye tel örgülü hava birleştiricileri/ayırıcıları takın.
gres yağı çeşitleri ve en iyi gres banner