fbpx

Karşılaştır

Favorilerim

TEKLİF SEPETİM

Ürün Ara

Karşılaştır

Favorilerim

SEPETİM

Polialkilen Glikol Nedir ? (PAG)

Polialkilen glikol ve poliglikol terimleri birbirinin yerine kullanılır. Bu sıvılar, suda çözünür veya suda çözünmez (yağda çözünür) olacak şekilde üretilebilir. En yaygın olanları suda çözünür sıvılardır ve bu nedenle çok farklı özelliklere sahip olabilirler.

Tahmini okuma süresi 8 dakika

Poliglikoller orta derecede polardır, bu da onlara orta düzeyde film mukavemeti özellikleri verir. Çok yüksek bir viskozite indeksine (180 ila 280) ve iyi düşük ve yüksek sıcaklık yeteneklerine sahiptirler. 

Polialkilen glikol temiz bir şekilde yanarlar ve kalıntı bırakmaz. Bazı versiyonları gıda sınıfıdır ve biyolojik olarak parçalanabilir. Döner vidalı ve pistonlu ünitelerde kompresör yağları, sonsuz dişli yağları, yangına dayanıklı yağlayıcılar, metal işleme sıvıları ve fren sıvıları olarak kullanılırlar.

yağ analizi

Suda çözünür polialkilen glikol mineral yağlarla uyumlu değildir. Bu nedenle ayrı olarak ele alınmalı ve mineral yağlar ile karıştırılmamalıdır. Mükemmel yağlayıcılar olmalarına rağmen tesislerde lojistik problem oluşturabilirler. Ayrıca boyalar ve contalar üzerinde bazı olumsuz etkileri olabilir ve çok pahalıdırlar.

Suda çözünmeyen (yağda çözünen) poliglikollerin daha yaygın hale gelmesi muhtemeldir ve ısı transfer sıvıları, yüksek sıcaklıklı yatak yağları ve vidalı tip soğutma kompresörlerinde kullanılır.

  • Polialkilen glikol yağlayıcı nedir ve özellikleri nelerdir?
  • PAG yağlayıcılarını kullanmanın avantajları nelerdir?
  • PAG yağlayıcılarının oksidasyon üzerindeki etkisi nedir?
  • Sonsuz dişlilerde PAG’lerin avantajları nelerdir?
  • PAG’ler yüksek performanslı sistemlerde nasıl çalışır?

Polialkilen Glikol Ne Demektir ?

Yağlayıcı seçerken en çok araştırılan konulardan biri de polialkilen glikol nedir ? sorusunun cevabıdır.  Çok yönlü sentetik yağlayıcı türlerinden biri de polialkilen glikol (PAG) yağlayıcılardır. PAG’ler genellikle kompresör yağlayıcıları olarak bilinir ve endüstride kullanımları 1980’lerden bu yana artmıştır. Otomotiv ve endüstriyel pazarlarda artan performans standartları, bu sektörleri büyüme vaat eden alanlar olarak belirlemiştir.

Polialkilen glikol kaliteli yağlama, yüksek doğal viskozite indeksi ve iyi sıcaklık kararlılığı sunar. Polialkilen glikol ester baz sıvıları hem suda çözünür hem de çözünmez formlarda ve çok çeşitli viskozite derecelerinde mevcuttur. Yüksek sıcaklıklı uygulamalarda düşük uçuculuk sunarlar. Bu sayede yüksek ve düşük sıcaklıklı ortamlarda kullanılabilirler. 

Yaygın olarak metal işleme sıvıları, gıda sınıfı yağlayıcılar ve hidrolik ve kompresör ekipmanlarında yağlayıcılar olarak kullanılırlar. Bununla birlikte, suda çözünür polialkilen glikol yağları, petrol yağı ile uyumlu değildir ve hidrokarbon yağlarından PAG yağlarına geçiş ekipmanında dikkatli olunmalıdır.

Polialkilen Glikolün Gelişimi

Polialkilen glikol yağları, geliştirilen ve ticarileştirilen ilk sentetik yağlayıcılardan biriydi. Dünya Savaşı sırasında mühimmat saldırılarından kaynaklanan gemilerdeki hidrolik sıvı yangınlarına yanıt olarak ABD Donanması’nın yetkisi altında yaratıldılar. 

1942’de ve sonraki 30 yıl boyunca donanmayan, yangına karşı dayanıklı ve geniş bir sıcaklık aralığında çalışabilen PAG bazlı su glikol hidrolik sıvılarını kullanılmaya başlandı. Daha sonra polialkilen glikol yağları, tekstil yağlayıcıları ve metal ısıl işleminde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı.

Polialkilen glikol yağları, polimer zincirindeki oksietilen birimlerine karşı oksipropilenin ağırlık yüzdesi bileşimine göre sınıflandırılır. Ağırlıkça yüzde 100 oksipropilen grupları içeren PAG yağı, suda çözünmez. Ancak ağırlıkça yüzde 50 ila 75 oksietilen içerenler, ortam sıcaklıklarında suda çözünürdür.

Polialkilen glikol yağları uzun süredir endüstriyel yağlayıcılar olarak kullanılmasına rağmen, son çalışmalar gıda işleme endüstrisindeki ekipmanlarda kullanılmak üzere PAG yağlayıcılarının geliştirilmesine yol açmıştır. Bu ürünler, gıda sınıfı onaylı yağlayıcılar olarak bilinir.

Polialkilen glikol bu uygulamalarda mükemmel kayganlık, artırılmış oksidatif stabilite, yüksek viskozite indeksi (180 ila 280) ve düşük akma noktaları sunar. FDA’nın gıda sınıfı yağlayıcı baz stokları için gıda katkı maddesi yönetmeliğinde, 21 CFR § 178.3570, bir yağlayıcı ile tesadüfi gıda temasının meydana gelebileceği endüstriyel makinelerde kullanım için tanımlanan az sayıda sentetik maddeden biridir.

Polialkilen Glikol Yağının Faydaları

Polialkilen glikol yağlayıcı sahip olduğu özellikler nedeniyle endüstrinin birçok alanı ve imalat uygulamaları için kusursuz bir şekilde kullanılabilir. Suda çözünebilme özellikleri, ekipmanın kolay temizlenmesini sağlar. Polialkilen glikol eter yağlayıcıları yüksek viskozite indeksleri sunar ve kaymaya karşı dayanıklıdır.

  • Yüksek viskozite indeksleri sunar
  • Kaymaya karşı dayanıklı
  • Kalıntı ve tortu oluşuma karşı dayanıklıdır
  • Durumlarının izlenmesi kolay
  • Hava kompresörlerinde kullanılır

Polialkilen glikol yağları ayrıca yüksek sıcaklıklı uygulamalarda düşük uçuculukları ve kalıntı ve tortu oluşumuna karşı dirençleri açısından da değerlidir. Biyolojik olarak parçalanabilirlikleri onları çevreye duyarlı uygulamalar için ideal kılar.

Polialkilen glikol keçe yağları en iyi kompresör yağlayıcıları olarak bilinir. PAG’ler ayrıca, gazın sıvıdaki çözünürlüğü nedeniyle hidrokarbon bazlı yağlayıcıların viskozite stabilitesinin olumsuz etkilendiği yüksek basınçlı doğalgaz ve etilen sıkıştırmasında tercih edilen yağlayıcıdır.

ABD’nin en büyük iki hava kompresörü OEM’i, yaklaşık 20 yıldır döner vidalı hava kompresörlerinde standart fabrika dolgusu olarak Polialkilen glikol yağlayıcıları kullanıyor. 

Polialkilen Glikol Yağlarının Özellikleri

Laboratuvar açısından bakıldığında, polialkilen glikol sıvılarının durumunun izlenmesi nispeten kolaydır. Çoğu uygulamada, faydalı ömrün sonuna yaklaşıldıkça tek önemli değişiklik sıvı oksidasyonundan kaynaklanan asit sayısındaki (AN) artıştır.

Katkı paketine bağlı olarak, taze polialkilen glikol yağları tipik olarak 0,1 ila 0,5 mg KOH/g AN değerine sahip olacaktır. Yeni sıvı spesifikasyonundan 1.0’lık bir artış, iyi bir çalışma performansı anlamına gelir. 

Akışkan ömrünün sonraki aşamalarında bile viskozite oldukça sabit kalır. Polialkilen glikol yağlarında su limitleri, diğer sıvı türlerinden daha fazla suya toleranslı oldukları için hidrokarbon sıvılarından daha yüksek ayarlanabilir. “Suda çözünmeyen” bir PAG yağı bile, sıvıda serbest suyun bulunmasına izin vermeden önce yüzde 0,7’ye kadar su kirliliğini tolere edecektir.

Polialkilen glikol yağları, mevsimsel değişiklikler olmaksızın yıl boyunca çalışan endüstriyel ekipmanlarda da faydalıdır. Üstün ısı transfer özellikleri ve termal ve oksidasyon kararlılığı, onları büyük, açık havalandırmalı sistemlerde ısı transfer sıvıları olarak ve sıvının işlenmiş parça ile uyumlu olduğu plastik, elastomer, iplik veya fabrikasyon parçaların üretiminde proses sıvıları olarak kullanım için ideal kılar.

Polialkilen Glikol Yağlarının Kullanım Alanları

Tekstil lifi üretimi, polialkilen glikol yağlarının kullanımından yararlanan bir başka endüstridir. Bu yağlayıcılar lifleri lekelemez veya rengini bozmaz ve yıkama işlemi sırasında kolayca çıkarılır. PAG yağları, aynı zamanda, kesme stabilitesinin bir gereklilik olduğu birçok yüksek hızlı, yüksek sıcaklıktaki elyaf prosesi için tercih edilen yağlayıcıdır. Ek olarak, genellikle tekstil üretim ekipmanlarında aşırı basınçlı dişli yağlayıcıları olarak kullanılırlar.

Enerji tasarrufuna yenilenen vurgu, enerji verimli dişli yağlarına olan ilgiyi artırdı. Örneğin, rüzgâr türbinlerindeki dişli yağlarına olan ihtiyaç, polialkilen glikol yağları tarafından karşılanmaktadır.

Bu ünitelerdeki dişliler üzerindeki düşük hızlar ve yüksek yüzey yüklemeleri, PAG bazlı sıvılarla üstesinden gelinmiş olan geleneksel hidrokarbon yağlarında mikro çukurlaşma sorunlarına neden olmuştur. Diğer dişli kutusu uygulamalarında, özellikle sonsuz dişlilerde, polialkilen glikol sıvılarında bulunan doğal olarak düşük sürtünme katsayısı, enerji tasarrufu, daha düşük sıcaklıklar ve daha düşük aşınma oranları ile sonuçlanır.

PAG’ler Yüksek Performanslarda Etkilidir

60 yılı aşkın bir süredir sentetik yağlayıcılar, geleneksel hidrokarbon yağlayıcılara uygun bir alternatif sağlamıştır. PAG yağlarının hem yüksek hem de düşük sıcaklıktaki ortamlarda, aşırı basınç alanlarında ve suda çözünürlüğün istendiği alanlarda performans göstermesiyle benzersiz rollere hizmet eder.

Polialkilen glikol, çok çeşitli polimerler oluşturmak üzere tasarlanabilir. Polimerin tasarımı, örneğin istenen viskozite, akma noktası, çözünürlük ve diğer özellikleri sağlamak için yağlayıcı uygulamasına göre uyarlanabilir.

Bu çok yönlülük ve kullanıldıkları uygulamalar, PAG yağlarının tüm sentetik yağ pazarının yaklaşık yüzde 24’ünü oluşturduğunu göstermektedir. Düşük akma noktaları, çok çeşitli viskoziteler, vernik oluşumuna karşı direnç, artan ödeme gücü ve geniş bir çözünürlük yelpazesi, polialkilen glikol yağlayıcılarının piyasadaki yüksek performanslı sentetik yağlayıcı itibarına katkıda bulunur.

Endüstride çevresel olarak kabul edilebilir yağlayıcılara devam eden vurgu ile bu nitelikler, polialkilen glikol yağlarını sentetik pazarın ön saflarına taşımaya devam edecektir.

Ana Sayfa » Polialkilen Glikol Nedir ? (PAG)

Bunlarda İlginizi Çekebilir

motor yağı çeşitleri

Motor Yağı ve Filtre Çeşitleri

Motor yağı konusunda yapılan çok sayıda araştırma ve gelişen yeni teknoloji, yağın filtreler yoluylakirlenme alanlarını geliştirmiştir. “Bütün yağ filtreleri aynı

Yorumlar