fbpx

Karşılaştır

Favorilerim

TEKLİF SEPETİM

Ürün Ara

Karşılaştır

Favorilerim

SEPETİM

Petrol ve Petrol Rafinasyonu

Petrol Nedir?

Yerkürenin her yanında, kara veya denizin altında çok çeşitli derinliklerde uzun yıllar önce hayvansal ve bitkisel artıkların ayrışması sonucu oluşan hidrokarbon birikimleri mevcuttur. Bunlar hidrojen ve karbon bileşikleri olup yer altında katı, sıvı veya gaz halinde bulunurlar.

Petrol; yeryüzünde doğal olarak bulunan tüm hidrokarbonları kapsar. Daha dar ve ticari olarak petrol;

Ham Petrol : Sıvı birikimler

Doğal Gaz : Gaz birikimler

Bileşimine göre de asfalt, mum ve vb. hidrokarbonlardır.

Petrol, neft ya da yer yağı, hidrokarbonlardan oluşmuş, sudan yoğun kıvamda, koyu renkli, arıtılmamış, kendisine özgü kokusu olan, yer altından çıkarılmış doğal yanıcı mineral yağı. Latincede taş anlamına gelen “petra” ile yağ anlamına gelen “oleum” sözcüklerinden oluşmuştur (Petra oleum = Petrol).

Petrol halk arasında, yalnız belirli bir yakıt (benzin, gazyağı, dizel – motorin, motor yağı, fuel oil) olarak bilinmesine rağmen, aslında petrol kelimesi doğal halde bulunan ve yeraltından çıkarılan işlenmemiş ham petrol anlamına gelmektedir.

Petrol, hidrokarbonların karışımından meydana gelmiş olup, her zaman sabit bir kimyevî bileşimi yoktur. Doğal akaryakıt olan ham petrol, bulunduğu memleketlere göre değişen bileşimler gösterir. Örneğin; Amerika’da özellikle Pensilvanya bölgesinde çıkarılan petroller genellikle hidrokarbon sınıfından olan bileşikleri, Rusya petrolleri, kötü kokulu naften sınıfından bileşikleri; Romanya petrolleri ise bu ikisinin bir karışımını içerir.

Çeşitli tipteki petrollerin kendine has ağırlıkları 0,80-0,96; alevlenme noktaları 15-120 °C ve ortalama ısıtma kuvvetleri 10,500 kcal/kg’dır. Ortalama elementel bileşimleri ise; karbon %84, hidrojen %12, oksijen %1 olup çok az miktarda da kükürt bulunur. Teksas ve Kaliforniya petrollerinde kükürt diğerlerine oranla fazladır.

Petrol Rafinasyonu

Bu sanayi asırlık bir sanayi olup ilk rafineri gazyağı elde etmek için 1860 yılında Amerika’da kurulmuştur. Günümüzde ise bu sanayi hızla gelişme göstermekle beraber, istenen ürünler için ayrı ayrı rafinasyon sistemleri kurulmuştur.

Günümüzdeki rafinerilerde;

Gaz Ürünler : Propan, bütan veya bileşimi olan LPG

Siyah ve Katı Olanlar : Wax, fuel oil, asfalt, kükürt vb

Beyaz Ürünler : Jet yakıtı, benzin, nafta, motorin, gazyağı, mineral yağ ( baz yağları)

Elde edilmektedir.

Ham petrolün rafinerilerde arıtılması ve işlenmesi sonucunda, ortalama olarak %43 benzin, %18 fuel oil ve motorin, %11 LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı, propan veya propan-bütan karışımı), %9 jet yakıtı, %5 asfalt ve %14 diğer ürünler elde edilmektedir.

Bunlarda İlginizi Çekebilir

Viskozite Değerleri

Yıllar boyunca madeni yağ kullanıcıları, imalatta kullanılan yağlayıcıların viskozite değerleri konusunda ne bilgi edinebilmek için çeşitli yöntemlere başvurmuşlardır. Dişli yağları

Pistonlu Kompresör Temelleri

Pistonlu kompresör gazı sıkıştırmak ve yüksek basınç ile iletmek için bir piston kullanan pozitif deplasman özelliğindeki makinelere verilen isimdir. Genellikle

yuvarlak örgü makine yağları

Yuvarlak Örgü Makine Yağları

Corfin Lubrication’ın Teknolojisi ile Üretilen Armoni Tekstil Yuvarlak Örme Makine Yağları Neden Kullanılıyor ve Kullanılması Gerekiyor? Yağın Doğru Kullanımı ve

Yorumlar