Petrol Rafinasyonu ve Üretimi

Petrol Rafinasyonu ve Üretimi
Bu sanayi asırlık bir sanayi olup ilk rafineri gazyağı elde etmek için 1860 yılında Amerika’da kurulmuştur. Günümüzde ise bu sanayi hızla gelişme göstermekle beraber, istenen ürünler için ayrı ayrı rafinasyon sistemleri kurulmuştur.
petrol ve petrol rafinasyonu
  • Petrol ve petrol rafinasyonu günümüzde oldukça önemli bir yere sahiptir.
  • Neredeyse sanayinin birçok alanında aktif olarak kullanılır. 
  • Üretilen plastik, yağ ve greslerde petrol kullanımı gereklidir. 

Tahmini okuma süresi 4 dakika

Günümüzdeki petrol rafinasyonu merkezlerinde;

Gaz Ürünler : Propan, bütan veya bileşimi olan LPG

Siyah ve Katı Olanlar : Wax, fuel oil, asfalt, kükürt vb

Beyaz Ürünler : Jet yakıtı, benzin, nafta, motorin, gaz yağı, mineral yağ ( baz yağları)

elde edilmektedir.

Petrol Nedir ?

Yerkürenin her yanında, kara veya denizin altında çok çeşitli derinliklerde uzun yıllar önce hayvansal ve bitkisel artıkların ayrışması sonucu oluşan hidrokarbon birikimleri mevcuttur. Bunlar hidrojen ve karbon bileşikleri olup yer altında katı, sıvı veya gaz halinde bulunurlar. Daha sonra ise petrol rafinasyonu ile kullanıma hazırlanırlar.

Petrol; yeryüzünde doğal olarak bulunan tüm hidrokarbonları kapsar. Daha dar ve ticari olarak petrol;

Ham Petrol : Sıvı birikimler

Doğal Gaz : Gaz birikimler

Bileşimine göre de asfalt, mum ve vb. hidrokarbonlardır.

Petrol, neft ya da yer yağı, hidrokarbonlardan oluşmuş, sudan yoğun kıvamda, koyu renkli, arıtılmamış, kendisine özgü kokusu olan, yer altından çıkarılmış doğal yanıcı mineral yağı. Latincede taş anlamına gelen “petra” ile yağ anlamına gelen “oleum” sözcüklerinden oluşmuştur (Petra oleum = Petrol).

Petrol halk arasında, yalnız belirli bir yakıt (benzin, gazyağı, dizel – motorin, motor yağı, fuel oil) olarak bilinir. Aslında petrol kelimesi doğal halde bulunan ve yeraltından çıkarılan işlenmemiş ham petrol anlamına gelmektedir. Ham halinden sonra da petrol rafinasyonu ile kullanıma hazırlanır.

Petrol, hidrokarbonların karışımından meydana gelmiş olup, her zaman sabit bir kimyevî bileşimi yoktur. Doğal akaryakıt olan ham petrol, bulunduğu memleketlere göre değişen bileşimler gösterir. Örneğin; Amerika’da özellikle Pensilvanya bölgesinde çıkarılan petroller genellikle hidrokarbon sınıfındandır. Bileşikleri, Rusya petrolleri, kötü kokulu naften sınıfından bileşikleri; Romanya petrolleri ise bu ikisinin bir karışımını içerir.

petrol rafinasyonu
Corfin lubrication blog içeriği petrol ve petrol rafinasyonu hakkında bilgiler

Çeşitli tipteki petrollerin kendine has ağırlıkları 0,80-0,96; alevlenme noktaları 15-120 °C ve ortalama ısıtma kuvvetleri 10,500 kcal/kg’dır. Ortalama elementel bileşimleri ise; karbon %84, hidrojen %12, oksijen %1 olup çok az miktarda da kükürt bulunuyor. Teksas ve Kaliforniya petrollerinde kükürt diğerlerine oranla fazladır. Bu nedenle değerlere dikkat edilmelidir. Çünkü petrol rafinasyonu işleminin doğru yapılmasında katkıda bulunurlar.

petrol rafinasyonu
Corfin lubrication blog içeriği petrol ve petrol rafinasyonu hakkında bilgiler

Petrol Rafinasyonu İşleminden Neler Elde Edilir ?

petrol rafinasyonu
Corfin lubrication blog içeriği petrol ve petrol rafinasyonu hakkında bilgiler

Ham petrolün, petrol rafinasyonu ile arıtılması ve işlenmesi sonucunda oluşur. Ortalama olarak %43 benzin, %18 fuel oil ve motorin, %11 LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı, propan veya propan-bütan karışımı), %9 jet yakıtı, %5 asfalt ve %14 diğer ürünler elde ediliyor.

gres yağı çeşitleri banner

Bu Yazılarımızda İlginizi Çekebilir

Yağ Değişim Aralıkları Nasıl Belirlenir?
Yağın erken yaşlanmaya maruz kalması normal karşılanan bir durumdur. Genel...
Çok Amaçlı Gres Kullanım Alanları ve Özellikleri
Basit bir ifadeyle çok amaçlı gres, birden fazla uygulamada kullanılabilen...
Gres Uyumluluğu Tablosu ve Referans Kılavuzu
Endüstriyel tesislerin tamamında yağlama söz konusu olduğunda çoğu bakım personeli...
Demir Çelik Sektöründe Enerji Verimliliği
Demir Çelik sektörü birçok sanayi koluyla iç içe olması nedeniyle...