KALİTE
POLİTİKAMIZ

Kalite Politikamız

Müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini göz önünde bulundurarak, onlara yasal şartlara uygun kaliteli ürün ve hizmeti sunan; sektördeki bakım, koruma ve yağlama maddeleri faaliyetleri ile ilgili teknolojik tüm gelişmeleri yakından takip eder. Müşteri beklentileri doğrultusunda yeni ürünler ortaya koyar ve hizmet kalitesini sürekli eğitimlerle çalışan verimliğini attırmayı hedefleyerek sürekli geliştirme, iyileştirme ve etkinliğinin sürdürülmesi çalışmalarına önem vererek ürün ve hizmet kalitesini ispatlar. 

Ülküsü;
yenilikçi bir yaklaşımla ürün, hizmet ve çözümler yaratarak, sürdürülebilir karlılığı yakalamış bir dünya şirketi olmaktır.

Görevi;
etik değerlerden ve kaliteden ödün vermeden, toplum ve ülke için değerler üreterek büyümektir.

Güvenilirlik: Müşterileri, tedarikçileri ve çalışanları ile ilişkileri şeffaf, uzun süreli, yapıcı ve dürüstlük esasına dayalı yürütür. Onlara güvenir ve onlardan da Akoni’ye güvenmelerini bekler.

Müşteri Memnuniyeti: Sunduğu hizmet ve çözümler, müşterileriinn verimliliğini arttırarak, hedeflerine daha hızlı ulaşmalarını ve büyümelerini amaçlar. Müşteri odaklı çalışır, gereksinimlerine göre kendini geliştirir.

Başarma azmi: Tüm faaliyet alanlarında standardı belirler ve en iyi olmayı amaçlar, daima kendinden ve rakiplerinden daha iyisini hedefler.

Yenilikçilik: Sürekli kendiyle yarışarak, yenilikçiliğin gücüne inanır. Devamlı öğrenerek kendini geliştirir ve hız kazanır.

Girişimcilik: Sürekli olarak en yükseği hedefler, yeni fikirler ve iş alanları üretir.