Endüstriyel Temizleme Solventi [AKOCHEM 111]
5/5

SKU 350115

Kategori Kimyasallar

Endüstriyel Temizleme Solventi

AKOCHEM 111

Endüstriyel temizlik solventi Akochem 111, yanıcı özellik göstermeyen aromatik bir hidrokarbon bileşiğidir. Tekstil sektöründe yer alan kumaşların üzerindeki kir ve yağları etkili bir şekilde temizler.
Ambalaj: 40 kg, 270 kg
Teslim Tarihi: 7 Gün

Endüstriyel Temizleme Solventi Özellikleri

⮚ Temizlik işlemi sonrasında kalıntı bırakmaz.
⮚ Boya kalıntılarının temizlenmesinde etkilidir.
⮚ Direkt kullanım için uygundur.
⮚ Yağ, gres ve kirlerin etkili bir şekilde temizlenmesini sağlar.
⮚ Temizlik işlemini kısa sürede gerçekleştirir.

ENDÜSTRİYEL TEMİZLEME SOLVENTİ [AKOCHEM 111] AVANTAJLARI

Endüstriyel temizlik solventi, yüzeylerin ve malzemelerin kimyasal yapısını değiştirmeden en iyi şekilde temizlenmesini sağlar. En kirli ve yağlı senaryolarda bile kir parçacıklarını çözebilir ve çıkarabilir. Sektörlerdeki özel durumlarda dahi Akochem 111 temizlik solventi doğru bir seçim olacaktır. Temizlik zor olabilir, zaman alabilir ve doğru şekilde yapılmadığı takdirde çok fazla paraya mal olabilir. Akochem 111 sayesinde temizlik için çok çalışmadan ve köşeleri kesmeden temiz ve güvenli bir yüzeyin oluşması sağlanır.

ENDÜSTRİYEL TEMİZLEME SOLVENTİ [AKOCHEM 111] ÖZELLİKLERİ

⮚ Yüzeyin çok daha uzun süre temiz kalmasını sağlar.
⮚ Hızlı ve etkili kuruma imkânı sunar.
⮚ Düşük yüzey gerilimine sahiptir.
⮚ Durulama ve kurutma gerektirmez.
⮚ Düşük karbon salınımı sunar.

ENDÜSTRİYEL TEMİZLEME SOLVENTİ [AKOCHEM 111] KULLANIM ALANLARI

Tekstil Sektöründe
Tekstil sektöründe sıklıkla oluşan kir ve yağı etkili bir şekilde temizler.

Dokuma Tezgahlarında

Dokuma tezgahlarının lameller ve tarakların üzerinde toplanan toz, hav ve benzeri kirlerin temizlenmesinde kullanılır.

Emprime Baskı Sektöründe

Baskı sektöründe yer alan kalıpların, plastiklerin ve pigment boyalarının temizlenmesinde kullanılır.

Dokuma Makinelerinde

Dokuma makinelerinin sökülen parçalarında oluşan yağ ve kirlerin temizlenmesinde yüksek performans gösterir.

ENDÜSTRİYEL TEMİZLEME SOLVENTİ [AKOCHEM 111] NEDİR?

Tüm çözücüler gibi endüstriyel temizlik solventi Akochem 111 de toprağı çözerek, daha küçük parçacıklara ayırarak, temizlenmiş yüzeyden uzağa taşıyarak çalışır. Pek çok solvent hızlı temizleme avantajı sunar. Bu nedenle kirler çözülür ve uzun hazırlık süresine, işleme süresine veya kuruma süresine ihtiyaç duymadan alt tabakadan akar.

Solvent bazlı temizleyiciler , temizleme güçleri nedeniyle endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaya devam etmektedir; kalın, fırınlanmış yağları, kiri, tutucuları, lehim akışını ve gresleri çıkarırlar. Yaygın hafif çözücüler arasında izopropil alkol, gliserin ve propilen glikol bulunur. Bu durumda, "güçlü" ve "hafif" terimleri keyfi tanımlamalardır. Temizlik solventi gücü sadece kaldırılan kirlere değil, aynı zamanda kaldırılacak kir miktarına ve gerekli temizlik seviyesine de bağlıdır.

Solvent bazlı temizleyiciler, hızlı buharlaşan veya yavaş buharlaşan, yüksek veya düşük kokulu, plastik güvenli veya çok agresif olabilir. Temizlik solventi çeşitliliği, alt tabakalardan belirli kirleri çıkarmak için özel temizleme kimyaları oluşturmaya yardımcı olur. Bazı temizleyiciler, diğerlerine tamamen dokunulmadan plastik bir alt tabaka üzerinde belirli bir bağlantıyı ateşleyebilir.

Temizlik Solventi Türleri Nelerdir?

Hassas temizlikte kullanılabilecek üç ana metal temizleme solüsyonu türü vardır:
● Oksijenli çözücüler
● Hidrokarbon çözücüler
● Halojenli solventler

Oksijenli çözücüler: Adlarından da anlaşılacağı gibi, bu çözücüler moleküler yapılarında oksijen içerir. Petrol ürünlerinden türetilenler, tipik olarak düşük toksisiteye ve yüksek temizlik solventi gücüne sahiptirler. Oksijenli solventler, kozmetikten boyaya kadar çok çeşitli ürünlerin imalatında ve temizlikte katkı maddesi olarak yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bu uygulamaların çoğu yüksek derecede saflık gerektirir. Bu nedenle bu solventlerin spesifikasyonları genellikle safsızlık seviyelerine odaklanır ve bu ürünler tipik olarak yüksek seviyede saflık sağlamak için rafine edilir. Bununla birlikte, temizlik solventi üretiminde kullanılan bu maddelerin üretim süreci pahalı değildir. Bu nedenle nispeten uygun fiyatlı olma eğilimindedirler. Oksijenli çözücülerin örnekleri arasında alkoller, eterler, esterler, glikol eterler, glikol eter esterleri ve ketonlar bulunur.

Hidrokarbon çözücüler: Kimyasal yapısı hidrojen ve karbon atomları içeren petrol bazlı solventlerdir. Hidrokarbon çözücüler karmaşık kimyasal yapılara sahip olabilir. Aşağıdakiler dahil iki ana hidrokarbon çözücü türü vardır: Alifatik çözücüler: Bunlar düz zincirli hidrokarbon yapısına sahiptir ve imalatta olduğu kadar metal temizlik solventi olarak da kullanılmaktadır. Alifatik çözücülerin bazı örnekleri arasında benzin, kerosen ve heksan bulunur. Aromatik çözücüler: Boya, mürekkep ve zirai kimyasalların imalatında olduğu kadar yağ giderme maddeleri olarak da yaygın olarak kullanılan bu solventler, bir benzen halka yapısı içerir.

Örnekler benzen, ksilen ve toluen içerir. Hidrokarbon çözücülerin karmaşık bileşimi, çok özel endüstriyel gereksinimleri karşılamak üzere formüle edilebilecekleri anlamına gelir. Özel hidrokarbon çözücülerin oluşturulması nadir değildir. Farklı hidrokarbon çözücüler arasındaki ayırt edici faktörlerden bazıları, parlama noktası, yoğunluk, damıtma aralığı ve aromayı içerir.

Halojenli çözücüler: Bu çözücüler moleküler yapılarında halojen atomları (flor, brom, iyot veya klor gibi) içerir. Tipik olarak kararlı, yanıcı olmayan ve yüksek solvent kapasitesi ile hızlı buharlaşan oldukları için, endüstride hassas temizlik solventi ve diğer birçok uygulama için yaygın olarak kullanılmıştır. Bununla birlikte, birçok halojenli solvent türü, çevresel nedenlerle aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmıştır. Bazı örnekler arasında perkloroetilen, klorlu florokarbonlar ve 1,1,1- trikloroetan bulunur.

Doğru Temizlik Solventi Nasıl Seçilir?

Bir metal temizlik solventi seçerken, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi faktörün göz önünde bulundurulması gerekir.

● Temizlenecek malzemenin türü
● Seçilen Seçtiğiniz metal temizleme yönteminiz ve mevcut ekipmanınız
● Sağlık ve çevre düzenlemelerine uygunluk
● Depolama ihtiyaçları
● Kurtarma ve geri dönüşüm seçenekleri
● Ürün erişilebilirliği
● Fiyat ve bütçe

Çözücü seçimi karmaşık bir görev olabilir. Çözücü seçiminiz performansı, ürün kalitesini, mevzuata uygunluğu ve karlılığı önemli ölçüde etkileyebileceğinden, ihtiyaçlarınız için doğru olanı bulmak önemlidir.

Su Baslı Temizleyici İle Solventli Temizleyici Arasında Fark

Belirli bir uygulama için performans parametrelerini en üst düzeye çıkarmak amacıyla bir çözücü, çeşitli çözücüler veya birkaç çözücü ve bileşiğin bir kombinasyonunu kullanabilir. Çözücüler, alkoller, ketonlar, alifatik hidrokarbonlar, vb. gibi temel fonksiyonel bileşiklerine ayrılabilirler. Her kimyasal kategori, farklı ödeme gücü profillerine katkıda bulunan belirli özelliklere sahiptir. Farklı bileşiklerin ve karışımların eklenmesi, ticari ürünlerde görülen ödeme gücü aralığını sağlar. Bu farklı temizlik solventi ve temizleme solüsyonları, diğer malzemelere nispeten dokunulmadan belirli bir kiri çıkarmak için ayarlanabilir. Bazı tanıdık çözücüler, yerel donanım mağazalarında bulunabilen aseton ve bütil asetatı içerir. Diğer bilinen çözücüler, izopropanol ve etanol gibi alkolleri içerir.

Su da bir çözücüdür ve çözücü kategorisinin bir alt bölümüdür.  Su bazlı çözücüler, birincil çözücü olarak su kullanır. Ancak yukarıda bahsedilen çözücülerden herhangi birini, ayrıca deterjanları, pH değiştiricileri, yapıcıları, şelatlama maddelerini ve çeşitli başka bileşikleri de içerebilir. Bu diğer bileşikler kullanıldığında, su bazlı temizleyiciler ya çok güçlü temizleyiciler ya da hafif temizleyiciler olabilir. Tehlikeli veya nispeten toksik olmayabilirler, ancak genellikle bir durulama adımı gerektirirler. Su bazlı temizleyicilerin çeşitliliği ve karmaşıklığı muazzamdır. İki temizleyici, yağ giderme, hassas temizleme, ultrasonik temizleme ve tıbbi cihaz tertibatı temizliğini içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan çeşitli uygulamalarda kullanılır.

ENDÜSTRİYEL TEMİZLEME SOLVENTİ [AKOCHEM 111] NASIL KULLANILIR?

Endüstriyel temizlik solventi Akochem 111, direkt olarak temizlenme istenen yüzeye uygulanır. Bir bez yardımıyla silinebilir veya bir fırça ile fırçalanabilir. Yüzeye uygulandıktan sonra bir bez yardımıyla silinerek yağ ve kirlerken kolayca arındırır.

ENDÜSTRİYEL TEMİZLEME SOLVENTİ [AKOCHEM 111] KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Genel olarak tüm çözücüler ve temizleyiciler, mağduriyeti en aza indirmek için iyi havalandırılmış alanlarda kişisel koruyucu ekipman kullanılırken uygulanmalıdır. Üreticinin SDS’si tarafından sunulan tavsiyelere uyulmalıdır.

Pek çok çözücüyle ilgili büyüyen bir endişe, bunların Uçucu Organik Bileşikler mi yoksa VOC’ler mi içerip içermediğidir.  VOC’ler, ortalama oda sıcaklıklarında kolayca buharlaşan ve gaz haline dönüşen malzemelerdir. VOC’nin duman oluşumuna ve bunlarla ilişkili çevresel ve kişisel sağlık etkilerine katkıda bulunma özelliğindedir. VOC içermeyen veya düşük VOC’lu temizlik solventi üreten şirketler bunları işçi güvenliğini artırmak için hava kalitesi standartlarını karşılamak için kullandıklarından önemli bir konu haline geliyor.

VOC içermeyen temizlik solventi kullanımına çeşitli durumlar eşlik edebilir. Bunlardan ilki, temizleyicilerin kuruma süresindeki olası artıştır. Bu hem su bazlı hem de solvent bazlı sistemler için geçerlidir. Bir temizleyicinin VOC etkisini azaltmanın bir yolu, karışıma çevreye VOC katkısını en aza indiren yavaş buharlaşan solventler eklemektir. Bu durum yağ gibi davranan veya temizleyiciye su karışımları ekleyen belirli malzemelerin eklenmesi ile olabilir. Her iki durumda da gerekli proses parametrelerini karşılamak için durulama, kurutma, ısı tünelleri veya ıslah prosedürleri dahil olmak üzere ek prosesler gerekli olabilir.

Aklınızdaki tüm sorular için bize ulaşabilirsiniz

BU
ÜRÜNLERDE
İLGİNİZİ
ÇEKEBİLİR

Kireç ve Tortu Sökücü

Konsantre Korozyon Önleyici

İletişim Formu

KULLANIM KATEGORİSİ
Endüstriyel Solventler

%100 YERLİ ÜRÜN
GARANTİSİ

TÜM SİPARİŞLERDE
ÜCRETSİZ SEVKİYAT

YERİNDE SORUN
TESPİTİ

TEKNİK
DANIŞMANLIK

5/5

SKU 350115

Kategori Kimyasallar

Endüstriyel Temizleme Solventi

AKOCHEM 111

KULLANIM KATEGORİSİ
Endüstriyel Solventler

Ambalaj:
40 kg, 270 kg
Teslim Tarihi:
7 Gün

Endüstriyel Temizleme Solventi Özellikleri

⮚ Temizlik işlemi sonrasında kalıntı bırakmaz.
⮚ Boya kalıntılarının temizlenmesinde etkilidir.
⮚ Direkt kullanım için uygundur.
⮚ Yağ, gres ve kirlerin etkili bir şekilde temizlenmesini sağlar.
⮚ Temizlik işlemini kısa sürede gerçekleştirir.

ENDÜSTRİYEL TEMİZLEME SOLVENTİ [AKOCHEM 111] AVANTAJLARI

Endüstriyel temizlik solventi, yüzeylerin ve malzemelerin kimyasal yapısını değiştirmeden en iyi şekilde temizlenmesini sağlar. En kirli ve yağlı senaryolarda bile kir parçacıklarını çözebilir ve çıkarabilir. Sektörlerdeki özel durumlarda dahi Akochem 111 temizlik solventi doğru bir seçim olacaktır. Temizlik zor olabilir, zaman alabilir ve doğru şekilde yapılmadığı takdirde çok fazla paraya mal olabilir. Akochem 111 sayesinde temizlik için çok çalışmadan ve köşeleri kesmeden temiz ve güvenli bir yüzeyin oluşması sağlanır.

ENDÜSTRİYEL TEMİZLEME SOLVENTİ [AKOCHEM 111] ÖZELLİKLERİ

⮚ Yüzeyin çok daha uzun süre temiz kalmasını sağlar.
⮚ Hızlı ve etkili kuruma imkânı sunar.
⮚ Düşük yüzey gerilimine sahiptir.
⮚ Durulama ve kurutma gerektirmez.
⮚ Düşük karbon salınımı sunar.

ENDÜSTRİYEL TEMİZLEME SOLVENTİ [AKOCHEM 111] KULLANIM ALANLARI

Tekstil Sektöründe
Tekstil sektöründe sıklıkla oluşan kir ve yağı etkili bir şekilde temizler.

Dokuma Tezgahlarında

Dokuma tezgahlarının lameller ve tarakların üzerinde toplanan toz, hav ve benzeri kirlerin temizlenmesinde kullanılır.

Emprime Baskı Sektöründe

Baskı sektöründe yer alan kalıpların, plastiklerin ve pigment boyalarının temizlenmesinde kullanılır.

Dokuma Makinelerinde

Dokuma makinelerinin sökülen parçalarında oluşan yağ ve kirlerin temizlenmesinde yüksek performans gösterir.

ENDÜSTRİYEL TEMİZLEME SOLVENTİ [AKOCHEM 111] NEDİR?

Tüm çözücüler gibi endüstriyel temizlik solventi Akochem 111 de toprağı çözerek, daha küçük parçacıklara ayırarak, temizlenmiş yüzeyden uzağa taşıyarak çalışır. Pek çok solvent hızlı temizleme avantajı sunar. Bu nedenle kirler çözülür ve uzun hazırlık süresine, işleme süresine veya kuruma süresine ihtiyaç duymadan alt tabakadan akar.

Solvent bazlı temizleyiciler , temizleme güçleri nedeniyle endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaya devam etmektedir; kalın, fırınlanmış yağları, kiri, tutucuları, lehim akışını ve gresleri çıkarırlar. Yaygın hafif çözücüler arasında izopropil alkol, gliserin ve propilen glikol bulunur. Bu durumda, "güçlü" ve "hafif" terimleri keyfi tanımlamalardır. Temizlik solventi gücü sadece kaldırılan kirlere değil, aynı zamanda kaldırılacak kir miktarına ve gerekli temizlik seviyesine de bağlıdır.

Solvent bazlı temizleyiciler, hızlı buharlaşan veya yavaş buharlaşan, yüksek veya düşük kokulu, plastik güvenli veya çok agresif olabilir. Temizlik solventi çeşitliliği, alt tabakalardan belirli kirleri çıkarmak için özel temizleme kimyaları oluşturmaya yardımcı olur. Bazı temizleyiciler, diğerlerine tamamen dokunulmadan plastik bir alt tabaka üzerinde belirli bir bağlantıyı ateşleyebilir.

Temizlik Solventi Türleri Nelerdir?

Hassas temizlikte kullanılabilecek üç ana metal temizleme solüsyonu türü vardır:
● Oksijenli çözücüler
● Hidrokarbon çözücüler
● Halojenli solventler

Oksijenli çözücüler: Adlarından da anlaşılacağı gibi, bu çözücüler moleküler yapılarında oksijen içerir. Petrol ürünlerinden türetilenler, tipik olarak düşük toksisiteye ve yüksek temizlik solventi gücüne sahiptirler. Oksijenli solventler, kozmetikten boyaya kadar çok çeşitli ürünlerin imalatında ve temizlikte katkı maddesi olarak yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bu uygulamaların çoğu yüksek derecede saflık gerektirir. Bu nedenle bu solventlerin spesifikasyonları genellikle safsızlık seviyelerine odaklanır ve bu ürünler tipik olarak yüksek seviyede saflık sağlamak için rafine edilir. Bununla birlikte, temizlik solventi üretiminde kullanılan bu maddelerin üretim süreci pahalı değildir. Bu nedenle nispeten uygun fiyatlı olma eğilimindedirler. Oksijenli çözücülerin örnekleri arasında alkoller, eterler, esterler, glikol eterler, glikol eter esterleri ve ketonlar bulunur.

Hidrokarbon çözücüler: Kimyasal yapısı hidrojen ve karbon atomları içeren petrol bazlı solventlerdir. Hidrokarbon çözücüler karmaşık kimyasal yapılara sahip olabilir. Aşağıdakiler dahil iki ana hidrokarbon çözücü türü vardır: Alifatik çözücüler: Bunlar düz zincirli hidrokarbon yapısına sahiptir ve imalatta olduğu kadar metal temizlik solventi olarak da kullanılmaktadır. Alifatik çözücülerin bazı örnekleri arasında benzin, kerosen ve heksan bulunur. Aromatik çözücüler: Boya, mürekkep ve zirai kimyasalların imalatında olduğu kadar yağ giderme maddeleri olarak da yaygın olarak kullanılan bu solventler, bir benzen halka yapısı içerir.

Örnekler benzen, ksilen ve toluen içerir. Hidrokarbon çözücülerin karmaşık bileşimi, çok özel endüstriyel gereksinimleri karşılamak üzere formüle edilebilecekleri anlamına gelir. Özel hidrokarbon çözücülerin oluşturulması nadir değildir. Farklı hidrokarbon çözücüler arasındaki ayırt edici faktörlerden bazıları, parlama noktası, yoğunluk, damıtma aralığı ve aromayı içerir.

Halojenli çözücüler: Bu çözücüler moleküler yapılarında halojen atomları (flor, brom, iyot veya klor gibi) içerir. Tipik olarak kararlı, yanıcı olmayan ve yüksek solvent kapasitesi ile hızlı buharlaşan oldukları için, endüstride hassas temizlik solventi ve diğer birçok uygulama için yaygın olarak kullanılmıştır. Bununla birlikte, birçok halojenli solvent türü, çevresel nedenlerle aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmıştır. Bazı örnekler arasında perkloroetilen, klorlu florokarbonlar ve 1,1,1- trikloroetan bulunur.

Doğru Temizlik Solventi Nasıl Seçilir?

Bir metal temizlik solventi seçerken, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi faktörün göz önünde bulundurulması gerekir.

● Temizlenecek malzemenin türü
● Seçilen Seçtiğiniz metal temizleme yönteminiz ve mevcut ekipmanınız
● Sağlık ve çevre düzenlemelerine uygunluk
● Depolama ihtiyaçları
● Kurtarma ve geri dönüşüm seçenekleri
● Ürün erişilebilirliği
● Fiyat ve bütçe

Çözücü seçimi karmaşık bir görev olabilir. Çözücü seçiminiz performansı, ürün kalitesini, mevzuata uygunluğu ve karlılığı önemli ölçüde etkileyebileceğinden, ihtiyaçlarınız için doğru olanı bulmak önemlidir.

Su Baslı Temizleyici İle Solventli Temizleyici Arasında Fark

Belirli bir uygulama için performans parametrelerini en üst düzeye çıkarmak amacıyla bir çözücü, çeşitli çözücüler veya birkaç çözücü ve bileşiğin bir kombinasyonunu kullanabilir. Çözücüler, alkoller, ketonlar, alifatik hidrokarbonlar, vb. gibi temel fonksiyonel bileşiklerine ayrılabilirler. Her kimyasal kategori, farklı ödeme gücü profillerine katkıda bulunan belirli özelliklere sahiptir. Farklı bileşiklerin ve karışımların eklenmesi, ticari ürünlerde görülen ödeme gücü aralığını sağlar. Bu farklı temizlik solventi ve temizleme solüsyonları, diğer malzemelere nispeten dokunulmadan belirli bir kiri çıkarmak için ayarlanabilir. Bazı tanıdık çözücüler, yerel donanım mağazalarında bulunabilen aseton ve bütil asetatı içerir. Diğer bilinen çözücüler, izopropanol ve etanol gibi alkolleri içerir.

Su da bir çözücüdür ve çözücü kategorisinin bir alt bölümüdür.  Su bazlı çözücüler, birincil çözücü olarak su kullanır. Ancak yukarıda bahsedilen çözücülerden herhangi birini, ayrıca deterjanları, pH değiştiricileri, yapıcıları, şelatlama maddelerini ve çeşitli başka bileşikleri de içerebilir. Bu diğer bileşikler kullanıldığında, su bazlı temizleyiciler ya çok güçlü temizleyiciler ya da hafif temizleyiciler olabilir. Tehlikeli veya nispeten toksik olmayabilirler, ancak genellikle bir durulama adımı gerektirirler. Su bazlı temizleyicilerin çeşitliliği ve karmaşıklığı muazzamdır. İki temizleyici, yağ giderme, hassas temizleme, ultrasonik temizleme ve tıbbi cihaz tertibatı temizliğini içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan çeşitli uygulamalarda kullanılır.

ENDÜSTRİYEL TEMİZLEME SOLVENTİ [AKOCHEM 111] NASIL KULLANILIR?

Endüstriyel temizlik solventi Akochem 111, direkt olarak temizlenme istenen yüzeye uygulanır. Bir bez yardımıyla silinebilir veya bir fırça ile fırçalanabilir. Yüzeye uygulandıktan sonra bir bez yardımıyla silinerek yağ ve kirlerken kolayca arındırır.

ENDÜSTRİYEL TEMİZLEME SOLVENTİ [AKOCHEM 111] KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Genel olarak tüm çözücüler ve temizleyiciler, mağduriyeti en aza indirmek için iyi havalandırılmış alanlarda kişisel koruyucu ekipman kullanılırken uygulanmalıdır. Üreticinin SDS’si tarafından sunulan tavsiyelere uyulmalıdır.

Pek çok çözücüyle ilgili büyüyen bir endişe, bunların Uçucu Organik Bileşikler mi yoksa VOC’ler mi içerip içermediğidir.  VOC’ler, ortalama oda sıcaklıklarında kolayca buharlaşan ve gaz haline dönüşen malzemelerdir. VOC’nin duman oluşumuna ve bunlarla ilişkili çevresel ve kişisel sağlık etkilerine katkıda bulunma özelliğindedir. VOC içermeyen veya düşük VOC’lu temizlik solventi üreten şirketler bunları işçi güvenliğini artırmak için hava kalitesi standartlarını karşılamak için kullandıklarından önemli bir konu haline geliyor.

VOC içermeyen temizlik solventi kullanımına çeşitli durumlar eşlik edebilir. Bunlardan ilki, temizleyicilerin kuruma süresindeki olası artıştır. Bu hem su bazlı hem de solvent bazlı sistemler için geçerlidir. Bir temizleyicinin VOC etkisini azaltmanın bir yolu, karışıma çevreye VOC katkısını en aza indiren yavaş buharlaşan solventler eklemektir. Bu durum yağ gibi davranan veya temizleyiciye su karışımları ekleyen belirli malzemelerin eklenmesi ile olabilir. Her iki durumda da gerekli proses parametrelerini karşılamak için durulama, kurutma, ısı tünelleri veya ıslah prosedürleri dahil olmak üzere ek prosesler gerekli olabilir.

Aklınızdaki tüm sorular için bize ulaşabilirsiniz

BU ÜRÜNLERDE
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Teknik Bakım Kimyasalı

Yüzey Temizleyici (Kokusuz)

Konsantre Korozyon Önleyici

Ağır Karbon Sökücü

İletişim Formu