Kuarterner Amonyum Bileşiği [ASISTAN + AG]
5/5

SKU 940309

Kategori Kimyasallar

Kuarterner Amonyum Bileşiği

ASISTAN + AG

Kuarterner amonyum bileşiği Asistan + AG, temizlik sonrasında gerekli hijyeni sağlamak için özel olarak formüle edilmiş amonyum bileşiği içeren, geniş spektruma sahip bir üründür.
Ambalaj: 30 kg
Teslim Tarihi: 7 Gün

Kuarterner Amonyum Bileşiği Özellikleri

⮚ Konsantre yapısı sayesinde ekonomiktir.
⮚ Temizlik sonrasında hijyenin devam etmesini sağlar.
⮚ Su depolarında hijyenin korunmasında etkilidir.
⮚ Kalabalık ortamlarda kullanımı güvenlidir.

KUARTERNER AMONYUM BİLEŞİĞİ [ASISTAN + AG] AVANTAJLARI

Kuarterner amonyum bileşiği Asistan + AG, hijyenik bir ortam oluşturulmasına yardımcı olan bir
üründür. Ortamda bulunan mikroorganizmaların risk oluşturmayacak şekilde azaltılmasını sağlar.
Temiz bir çevrenin oluşmasına ve sürdürülmesine önemli katkıda bulunur. Özel olarak geliştirilmiş
formülasyonu sayesinde mikroorganizmaların kolayca öldürülmesini sağlar. Çok geniş bir alanın
bakterilerden arındırılarak temizlenmesini sağlar.

Kuarterner amonyum bileşiği zararlı toksinlerden arındırıldığından temizlik sırasında yüzeye zarar vermez. Kullanıldığı yüzeylerde ortama kötü koku bırakmadığından çevredeki insanları rahatsız etmez. Kuarterner amonyum bileşiği içeriğinde renklendirici herhangi bir madde bulunmadığından uygulandığı yüzeyin boyanmasına neden olmaz. Zemine kusursuz nüfus ettiğinden pürüzlü yüzeyler için kusursuz bir üründür.

KUARTERNER AMONYUM BİLEŞİĞİ [ASISTAN + AG] ÖZELLİKLERİ

⮚ Kullanıldığı zemine zarar vermeden hijyen sağlar.
⮚ Etkisini hemen göstererek anında hijyen sunar.
⮚ Bakteri, virüs ve mantarları aynı anda yok eder.
⮚ Kullanım sonrasında kötü koku oluşturmaz.
⮚ İyi nüfus ettiğinden gözenekli yüzeyler için uygundur.

KUARTERNER AMONYUM BİLEŞİĞİ [ASISTAN + AG] KULLANIM ALANLARI

Sağlık Kurumları

Hastanelerdeki hasta muayene masalarında, koltuklarda, bekleme salonlarında ve kapı kollarında kuarterner amonyum bileşiği kullanım oldukça güvenlidir.

Toplu Taşıma Araçlarında

Otobüs, tren, minibüs, gemi, metro vagonu gibi kalabalık olan toplu taşıma araçlarının temizlik sonrasın hijyeninde güvenle kullanılır.

Mutfak Yüzeyleri

Mutfaklarda bulunan tezgâh ve kesme tahtaları gibi gıda ile devamlı olarak temas eden yüzeylerde hijyenin sağlanmasında kuarterner amonyum bileşiği kullanılır.

Et ve Tavuk Kesimhaneleri

Et ve tavuk kesimhanelerinde bulunan makine ve zeminlerin yüzeylerinde hijyenin sağlanmasında güvenle kullanılır.

KUARTERNER AMONYUM BİLEŞİĞİ [ASISTAN + AG] NEDİR?

Kuarterner amonyum bileşiği genel olarak katyonik deterjan özelliklerine sahip yüzey etkili bir dezenfektandır. Hastanelerde hastanın cildi ile temas eden tansiyon manşonu ve stetoskop gibi kritik olmayan aletlerin yüzeylerini temizlemek için de kullanılabilir. Alkil dimetil benzil amonyum klorür hastanelerde kullanılan ana bileşiktir. Fungisit, bakterisit ve virüsidal aktiviteye sahiptir. Ortamdaki mikroorganizmaların risk oluşturmayacak düzeye indirilmesi işlemine dezenfeksiyon denir.

Kuarterner amonyum bileşiği ile yüzey dezenfeksiyonu, temiz bir çevrenin sağlanmasında ve sürdürülmesinde önemli bir rol oynar. Kuarterner amonyum bileşiği, dezenfeksiyon için üretilmiş kimyasal bir üründür. Kimyasal bileşenleri sayesinde mikroorganizmaları kolayca öldürür. Yüzey
dezenfektanının koruma sağladığı alan geniştir ve bakteri, virüs ve mantarlara aynı anda etki eden bir üründür. Ayrıca toksinlerden arındırıldığından tahriş edici özelliği yoktur.

Kuarterner amonyum bileşiği toksin içermemesi ve tahriş etmemesi dışında kokusuzdur. Bunlara ek olarak yüzey dezenfektanı renklendirici madde içermez ve yüzeyleri boyamaz. Kuvaterner amonyum bileşiği kullanımı, duvarların, mobilyaların ve ekipmanların temizliğinde oldukça yaygındır.

KUARTERNER AMONYUM BİLEŞİĞİ [ASISTAN + AG] KULLANIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Hangi kimyasal dezenfektanın kullanılacağı birçok faktöre bağlı olduğundan değişiklik gösterir. Öncelikle dezenfektan kullanımına dikkat edilmelidir. Bu anlamda aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir.

1) Malzemenin Yapısı:  Dezenfektan veya kuarterner amonyum bileşiği formülasyonu yüzeyi bozabilir. Örneğin, klor bazlı kimyasallar, yumuşak metallerde ve alaşımlarda iyodoforlar, perasetik asit korozyona neden olur.

2) Su Kalitesi: Tüm dezenfektanların seyreltmesinde etkilidir. Konsantre kuarterner amonyum bileşiği seyreltilirken talimatlara uyulmalı ve içme suyu kalitesinde su kullanılmalıdır. Suyun sertliği dezenfektan seçimini etkiler. Örneğin, dörtlü amonyum bileşikleri, formülasyon şelatlama maddeleri eklenmedikçe 200 ppm kalsiyum sertliğinin üzerindeki sularda kullanılmamalıdır. Etikette hazırlandığı tarih, son kullanım tarihi, içeriği ve seyreltme faktörü yazılmalıdır. Yeni hazırlananlar eski yığının üzerine doldurulmamalıdır. Yeniden doldurmadan önce dezenfektan kapları boşaltılmalıdır. Temizlenmelidir.

3) İnaktivasyon: Kuarterner amonyum bileşiği karıştırıldığında veya gıda, deterjan kalıntısı gibi istenmeyen maddelerle teması halinde mikroorganizmaları öldürme yeteneği kısmen veya tamamen kaybolur. Buna inaktivatör denir. En önemli madde kirdir. Plastik, selüloz ve organik maddeler ayrıca katyonik dezenfektanları da etkisiz hale getirir.

4) Kirin Yüzeyde Bulunma Süresi: Yüzeylere yapışarak biyofilm oluşturan mikroorganizmaların sıcaklık ve kimyasal dezenfektanlara karşı direnci çok yüksektir. Bunlar Kuarterner amonyum bileşiği ile dezenfeksiyondan önce temizlik kimyasalları ile ortadan kaldırılmalıdır. Ayrıca biyofilmdeki organik madde dezenfektanının etkisi büyük ölçüde azaltır. Yapışması temizliğin yeterince sık yapılmamasından kaynaklanmaktadır ve bu durumda yüzeyler temizlik için uygun değildir.

5) Sallama ve Koku: Uygulama sonrasında yüzeylerde kuarterner amonyum bileşiği yani dezenfektan kalabilir. Son sallamaya gerek yoktur ve dezenfektan kullanımı talimatta belirtilmelidir. Dezenfektanın yüzeyde kalma sebebi olası mikrobiyal kontaminasyona karşı etki sağlamaktır. Ancak kuarterner amonyum bileşiği dezenfektan çalkalanmamalıdır. Bu durum da gıdalarda kokuya neden olabilir. Bu nedenle yüzey, içme suyu gibi kaliteli sularla yıkanmalıdır. Kaliteli su ile yıkanmalıdır.

6) Kullanım İçin Onaylı Olmalı: Yönetmeliklerin izin verdiği kuarterner amonyum bileşiği dezenfektanlar kullanılmalıdır. Dezenfektan toksik olmamalı, yiyecekleri bozmamalıdır.

7) Mikrobiyal Direnç: Bazı mikroorganizmalar normalde belirli koşullar altında büyür ve ölmek için ihtiyaç duydukları konsantrasyona dirençli olabilirler.

Bu sorunu yaşamamak için dikkat edilmesi gerekenler;
• Dezenfektanlar kullanılacağı zaman, taze ve doğru olmalıdır, konsantrasyonda hazırlanmalıdır.
• Diğer uygulamalar dezenfektanla uyumlu olmalıdır (kullanılan deterjan, dezenfeksiyon yöntemi vb.)
• Kuarterner amonyum bileşiği kontrol edilecek bakterilere karşı etkili olmalıdır.
• Yalnızca dezenfekte edilmiş ekipman veya tek kullanımlık temiz bezler kullanılmalıdır.
• Temiz yüzeylere dezenfektan uygulanmalıdır.

KUARTERNER AMONYUM BİLEŞİĞİ [ASISTAN + AG] ETKİNLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Kuarterner amonyum bileşiği dezenfektanının etkis aşağıdaki faktörler ile doğrudan bağlantılır:
• İstenmeyen maddelerin tespiti
• pH
• Sıcaklık
• Kullanılan konsantrasyon

İstenmeyen Maddelerin Varlığı:

Dezenfektan uygulaması sırasında ortamda bulunan yemek artıkları ortadan kaldırılmalıdır. Organik maddeler dezenfektanların etkinliğini azaltır. Kuarterner amonyum bileşiği gibi bazı katyonik dezenfektanlar, anyonik temizlik kimyasalları ile reaksiyona girebilir ve antimikrobiyal özelliklerini kaybedebilir. Bu nedenle dezenfeksiyon öncesi tüm kir ve kimyasalların kalıntılar uzaklaştırılmalıdır.

pH Seviyesi:

Kuarterner amonyum bileşiği dezenfektanlar sadece üretici tarafından belirtilen pH aralığında kullanılmalıdır. Örneğin klor, 3.0-7.5 pH aralığında çok güçlü bir etkiye sahiptir ve çevrede bol miktarda aktif HOCl vardır. pH 7.5’in üzerindeyse klorun çoğu OCl- iyonları şeklindedir.

Sıcaklık:

Yüzey sıcaklıkları yüzey gerilimini düşürür ve viskoziteyi azaltır. Kuarterner amonyum bileşiği dezenfektanın etkisini arttırır. Bu nedenle dezenfektanlar genellikle 20oC oda sıcaklığında kullanılır. Etrafında veya daha yüksek sıcaklıklarda kullanılır. Ancak uçucu olduğu için iyodoforlar ve daha fazlası korozyon nedeniyle klor salan dezenfektanlar üzerinde kullanılmamalıdır. Soğuk gıda sektöründe bazı
gıda kimyasalları, özellikle kuaterner amonyum bileşiği etkinliği 10oC’de azalmaktadır. Bu sektöre özel ürünler formüle edilmeli ve aktiviteleri test edilmelidir.

Kullanılan konsantrasyon:

Mikroorganizmaları düşük konsantrasyonlarda öldürür. Kuarterner amonyum bileşiği temas süresi uzasa bile istenilen ölçüm gerçekleşmez. Mikrobiyal popülasyon, öldüren konsantrasyonda büyüktür. Önemli ölçüde azalır.

Aklınızdaki tüm sorular için bize ulaşabilirsiniz

BU
ÜRÜNLERDE
İLGİNİZİ
ÇEKEBİLİR

Kuarterner Amonyum Yüzey Temizleyici

Teknik Bakım Kimyasalı

İletişim Formu

KULLANIM KATEGORİSİ
Hijyenik Temizleyiciler

%100 YERLİ ÜRÜN
GARANTİSİ

TÜM SİPARİŞLERDE
ÜCRETSİZ SEVKİYAT

YERİNDE SORUN
TESPİTİ

TEKNİK
DANIŞMANLIK

5/5

SKU 940309

Kategori Kimyasallar

Kuarterner Amonyum Bileşiği

ASISTAN + AG

KULLANIM KATEGORİSİ
Hijyenik Temizleyiciler

Ambalaj:
30 kg
Teslim Tarihi:
7 Gün

Kuarterner Amonyum Bileşiği Özellikleri

⮚ Konsantre yapısı sayesinde ekonomiktir.
⮚ Temizlik sonrasında hijyenin devam etmesini sağlar.
⮚ Su depolarında hijyenin korunmasında etkilidir.
⮚ Kalabalık ortamlarda kullanımı güvenlidir.

KUARTERNER AMONYUM BİLEŞİĞİ [ASISTAN + AG] AVANTAJLARI

Kuarterner amonyum bileşiği Asistan + AG, hijyenik bir ortam oluşturulmasına yardımcı olan bir
üründür. Ortamda bulunan mikroorganizmaların risk oluşturmayacak şekilde azaltılmasını sağlar.
Temiz bir çevrenin oluşmasına ve sürdürülmesine önemli katkıda bulunur. Özel olarak geliştirilmiş
formülasyonu sayesinde mikroorganizmaların kolayca öldürülmesini sağlar. Çok geniş bir alanın
bakterilerden arındırılarak temizlenmesini sağlar.

Kuarterner amonyum bileşiği zararlı toksinlerden arındırıldığından temizlik sırasında yüzeye zarar vermez. Kullanıldığı yüzeylerde ortama kötü koku bırakmadığından çevredeki insanları rahatsız etmez. Kuarterner amonyum bileşiği içeriğinde renklendirici herhangi bir madde bulunmadığından uygulandığı yüzeyin boyanmasına neden olmaz. Zemine kusursuz nüfus ettiğinden pürüzlü yüzeyler için kusursuz bir üründür.

KUARTERNER AMONYUM BİLEŞİĞİ [ASISTAN + AG] ÖZELLİKLERİ

⮚ Kullanıldığı zemine zarar vermeden hijyen sağlar.
⮚ Etkisini hemen göstererek anında hijyen sunar.
⮚ Bakteri, virüs ve mantarları aynı anda yok eder.
⮚ Kullanım sonrasında kötü koku oluşturmaz.
⮚ İyi nüfus ettiğinden gözenekli yüzeyler için uygundur.

KUARTERNER AMONYUM BİLEŞİĞİ [ASISTAN + AG] KULLANIM ALANLARI

Sağlık Kurumları

Hastanelerdeki hasta muayene masalarında, koltuklarda, bekleme salonlarında ve kapı kollarında kuarterner amonyum bileşiği kullanım oldukça güvenlidir.

Toplu Taşıma Araçlarında

Otobüs, tren, minibüs, gemi, metro vagonu gibi kalabalık olan toplu taşıma araçlarının temizlik sonrasın hijyeninde güvenle kullanılır.

Mutfak Yüzeyleri

Mutfaklarda bulunan tezgâh ve kesme tahtaları gibi gıda ile devamlı olarak temas eden yüzeylerde hijyenin sağlanmasında kuarterner amonyum bileşiği kullanılır.

Et ve Tavuk Kesimhaneleri

Et ve tavuk kesimhanelerinde bulunan makine ve zeminlerin yüzeylerinde hijyenin sağlanmasında güvenle kullanılır.

KUARTERNER AMONYUM BİLEŞİĞİ [ASISTAN + AG] NEDİR?

Kuarterner amonyum bileşiği genel olarak katyonik deterjan özelliklerine sahip yüzey etkili bir dezenfektandır. Hastanelerde hastanın cildi ile temas eden tansiyon manşonu ve stetoskop gibi kritik olmayan aletlerin yüzeylerini temizlemek için de kullanılabilir. Alkil dimetil benzil amonyum klorür hastanelerde kullanılan ana bileşiktir. Fungisit, bakterisit ve virüsidal aktiviteye sahiptir. Ortamdaki mikroorganizmaların risk oluşturmayacak düzeye indirilmesi işlemine dezenfeksiyon denir.

Kuarterner amonyum bileşiği ile yüzey dezenfeksiyonu, temiz bir çevrenin sağlanmasında ve sürdürülmesinde önemli bir rol oynar. Kuarterner amonyum bileşiği, dezenfeksiyon için üretilmiş kimyasal bir üründür. Kimyasal bileşenleri sayesinde mikroorganizmaları kolayca öldürür. Yüzey
dezenfektanının koruma sağladığı alan geniştir ve bakteri, virüs ve mantarlara aynı anda etki eden bir üründür. Ayrıca toksinlerden arındırıldığından tahriş edici özelliği yoktur.

Kuarterner amonyum bileşiği toksin içermemesi ve tahriş etmemesi dışında kokusuzdur. Bunlara ek olarak yüzey dezenfektanı renklendirici madde içermez ve yüzeyleri boyamaz. Kuvaterner amonyum bileşiği kullanımı, duvarların, mobilyaların ve ekipmanların temizliğinde oldukça yaygındır.

KUARTERNER AMONYUM BİLEŞİĞİ [ASISTAN + AG] KULLANIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Hangi kimyasal dezenfektanın kullanılacağı birçok faktöre bağlı olduğundan değişiklik gösterir. Öncelikle dezenfektan kullanımına dikkat edilmelidir. Bu anlamda aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir.

1) Malzemenin Yapısı:  Dezenfektan veya kuarterner amonyum bileşiği formülasyonu yüzeyi bozabilir. Örneğin, klor bazlı kimyasallar, yumuşak metallerde ve alaşımlarda iyodoforlar, perasetik asit korozyona neden olur.

2) Su Kalitesi: Tüm dezenfektanların seyreltmesinde etkilidir. Konsantre kuarterner amonyum bileşiği seyreltilirken talimatlara uyulmalı ve içme suyu kalitesinde su kullanılmalıdır. Suyun sertliği dezenfektan seçimini etkiler. Örneğin, dörtlü amonyum bileşikleri, formülasyon şelatlama maddeleri eklenmedikçe 200 ppm kalsiyum sertliğinin üzerindeki sularda kullanılmamalıdır. Etikette hazırlandığı tarih, son kullanım tarihi, içeriği ve seyreltme faktörü yazılmalıdır. Yeni hazırlananlar eski yığının üzerine doldurulmamalıdır. Yeniden doldurmadan önce dezenfektan kapları boşaltılmalıdır. Temizlenmelidir.

3) İnaktivasyon: Kuarterner amonyum bileşiği karıştırıldığında veya gıda, deterjan kalıntısı gibi istenmeyen maddelerle teması halinde mikroorganizmaları öldürme yeteneği kısmen veya tamamen kaybolur. Buna inaktivatör denir. En önemli madde kirdir. Plastik, selüloz ve organik maddeler ayrıca katyonik dezenfektanları da etkisiz hale getirir.

4) Kirin Yüzeyde Bulunma Süresi: Yüzeylere yapışarak biyofilm oluşturan mikroorganizmaların sıcaklık ve kimyasal dezenfektanlara karşı direnci çok yüksektir. Bunlar Kuarterner amonyum bileşiği ile dezenfeksiyondan önce temizlik kimyasalları ile ortadan kaldırılmalıdır. Ayrıca biyofilmdeki organik madde dezenfektanının etkisi büyük ölçüde azaltır. Yapışması temizliğin yeterince sık yapılmamasından kaynaklanmaktadır ve bu durumda yüzeyler temizlik için uygun değildir.

5) Sallama ve Koku: Uygulama sonrasında yüzeylerde kuarterner amonyum bileşiği yani dezenfektan kalabilir. Son sallamaya gerek yoktur ve dezenfektan kullanımı talimatta belirtilmelidir. Dezenfektanın yüzeyde kalma sebebi olası mikrobiyal kontaminasyona karşı etki sağlamaktır. Ancak kuarterner amonyum bileşiği dezenfektan çalkalanmamalıdır. Bu durum da gıdalarda kokuya neden olabilir. Bu nedenle yüzey, içme suyu gibi kaliteli sularla yıkanmalıdır. Kaliteli su ile yıkanmalıdır.

6) Kullanım İçin Onaylı Olmalı: Yönetmeliklerin izin verdiği kuarterner amonyum bileşiği dezenfektanlar kullanılmalıdır. Dezenfektan toksik olmamalı, yiyecekleri bozmamalıdır.

7) Mikrobiyal Direnç: Bazı mikroorganizmalar normalde belirli koşullar altında büyür ve ölmek için ihtiyaç duydukları konsantrasyona dirençli olabilirler.

Bu sorunu yaşamamak için dikkat edilmesi gerekenler;
• Dezenfektanlar kullanılacağı zaman, taze ve doğru olmalıdır, konsantrasyonda hazırlanmalıdır.
• Diğer uygulamalar dezenfektanla uyumlu olmalıdır (kullanılan deterjan, dezenfeksiyon yöntemi vb.)
• Kuarterner amonyum bileşiği kontrol edilecek bakterilere karşı etkili olmalıdır.
• Yalnızca dezenfekte edilmiş ekipman veya tek kullanımlık temiz bezler kullanılmalıdır.
• Temiz yüzeylere dezenfektan uygulanmalıdır.

KUARTERNER AMONYUM BİLEŞİĞİ [ASISTAN + AG] ETKİNLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Kuarterner amonyum bileşiği dezenfektanının etkis aşağıdaki faktörler ile doğrudan bağlantılır:
• İstenmeyen maddelerin tespiti
• pH
• Sıcaklık
• Kullanılan konsantrasyon

İstenmeyen Maddelerin Varlığı:

Dezenfektan uygulaması sırasında ortamda bulunan yemek artıkları ortadan kaldırılmalıdır. Organik maddeler dezenfektanların etkinliğini azaltır. Kuarterner amonyum bileşiği gibi bazı katyonik dezenfektanlar, anyonik temizlik kimyasalları ile reaksiyona girebilir ve antimikrobiyal özelliklerini kaybedebilir. Bu nedenle dezenfeksiyon öncesi tüm kir ve kimyasalların kalıntılar uzaklaştırılmalıdır.

pH Seviyesi:

Kuarterner amonyum bileşiği dezenfektanlar sadece üretici tarafından belirtilen pH aralığında kullanılmalıdır. Örneğin klor, 3.0-7.5 pH aralığında çok güçlü bir etkiye sahiptir ve çevrede bol miktarda aktif HOCl vardır. pH 7.5’in üzerindeyse klorun çoğu OCl- iyonları şeklindedir.

Sıcaklık:

Yüzey sıcaklıkları yüzey gerilimini düşürür ve viskoziteyi azaltır. Kuarterner amonyum bileşiği dezenfektanın etkisini arttırır. Bu nedenle dezenfektanlar genellikle 20oC oda sıcaklığında kullanılır. Etrafında veya daha yüksek sıcaklıklarda kullanılır. Ancak uçucu olduğu için iyodoforlar ve daha fazlası korozyon nedeniyle klor salan dezenfektanlar üzerinde kullanılmamalıdır. Soğuk gıda sektöründe bazı
gıda kimyasalları, özellikle kuaterner amonyum bileşiği etkinliği 10oC’de azalmaktadır. Bu sektöre özel ürünler formüle edilmeli ve aktiviteleri test edilmelidir.

Kullanılan konsantrasyon:

Mikroorganizmaları düşük konsantrasyonlarda öldürür. Kuarterner amonyum bileşiği temas süresi uzasa bile istenilen ölçüm gerçekleşmez. Mikrobiyal popülasyon, öldüren konsantrasyonda büyüktür. Önemli ölçüde azalır.

Aklınızdaki tüm sorular için bize ulaşabilirsiniz

BU ÜRÜNLERDE
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Temizleme Spreyi

Kalıp Ayırıcı Sprey

Kuarterner Amonyum Bileşiği

Yağlayıcı ve Gevşetici Sprey

İletişim Formu