Gres Uyumluluğu Tablosu ve Referans Kılavuzu

Gres Uyumluluğu Tablosu ve Referans Kılavuzu
Endüstriyel tesislerin tamamında yağlama söz konusu olduğunda çoğu bakım personeli gres uyumluluğu, yani aynı ürünlerin çok daha uzun süre kullanılabilmesi için çaba gösterir. Bu işlem de genellikle ekipmanın düzgün çalışmasına olanak tanır. Ancak bazen koşullar bir yağlayıcıdan diğerine geçişi zorunlu kılar.
Gres-Uyumluluk-Tablosu-ve-Referans-Kılavuzu-Corfin-1
  • Gres uyumluluğu ekipmanın düzgün çalışması açısından çok önemlidir. 
  • Gresin makine ve ekipmanlarınız için uygun olup olmadığını yetkili satış mühendislerinden öğrenebilirsiniz.
  • Gresler diğer yağlama ürünlerinde olduğu gibi bazı açılardan karmaşık bir yapıya sahip olabilirler.

Gres Uyumluluk Tablosu

Yağlama yağları söz konusu olduğunda, sıvıyı tamamen değiştirmek çoğu zaman mümkündür. Ancak bu işlemin mümkün olmadığı durumlarda gres uyumluluğu nispeten kolay bir şekilde belirlenebilir.

Gresle yağlanan uygulamalarda ise ürün değiştirirken eski gresin tamamını uygulamadan çıkarmak genellikle mümkün değildir. Gres tedarikçileri genellikle müşterilerine, daha önce kullanılmış ürünü değiştirmeleri için gres dağıtım sistemini uygulama öncesinde mümkün olduğunca fazla gresten arındırmalarını tavsiye eder.

Ancak söz konusu iki gresin birbiriyle uyumlu olması durumunda buna gerek olmayabilir. Aşağıda yer alan tabloda gresin uyumlu olduğu ve olmadığı katkı maddelerinin birleşimini görebilirsiniz. 

gres uyumluluğu

Söz konusu bu tablo, gres uyumluluğuna yönelik genel bir kılavuzdur. Greslerin spesifik özellikleri kullanıma uygunluğu belirleyebilir. Ancak kesin sonuç için greslerin uyumlu olup olmadığını belirlemek adına mutlaka test yapılmalıdır.

Gresin Uyumlu Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

İki gresin uyumlu olup olmadığını belirleyebilmek için gresler farklı oranlarda karıştırılır ve farklı karışımların mekanik stabilitesi değerlendirilir. Aşırı sertleşme veya yumuşamanın yağlama hatasına yol açacağı açıktır ve bu nedenle değerlendirilmesi gereken ilk parametredir.

Anlaşılması gereken en önemli nokta, iki gres karıştırıldığında ciddi kıvam değişiklikleri yaşamamasına rağmen, genel olarak bir gresin başka bir gresle değiştirilmesi süreci bir geçiş olarak kabul edildiğinden karışımın performansına ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmamasıdır. 

Bu açıdan süreci kolaylaştırmak için eski gresin mümkün olduğu kadar fazlasının çıkarılmasının ve yeniden yağlama sürelerinin kısaltılmasının gerektiği anlamına gelir. Ayrıca, yeni yağlama görevleri yürütülürken sürekli olarak değişen bir karışımın performansını değerlendirmek neredeyse imkansızdır. 

Gres Uyumluluğunun Neden Önemlidir?

Gres uyumluluğu, gres üreticilerinin büyük bir çoğunluğunun uyumluluk tabloları oluşturmalarına rağmen, gres kullanıcıları için sıklıkla kafa karıştırıcı olabilir. Bunun nedeni, çeşitli üreticilerin tablolarının belirli koyulaştırıcı tipi kombinasyonlar konusunda sıklıkla birbirleriyle fikir ayrılığına düşmeleridir. Basit sabunların ve killerin birincil koyulaştırıcı türleri olduğu geçmiş günlerde uyumluluk nispeten basitti. 

Karışıklığı daha da artırmak için, gres bileşimine bakılmaksızın yalnızca gres performansına dayanan bazı gres spesifikasyonları vardır. Farklı kalınlaştırıcı türlerindeki gresler (her ikisi de spesifikasyondaki performans gereksinimlerini karşılar) kullanım sırasında karıştırılırsa, ciddi sonuçlar ortaya çıkabilir.

gres uyumluluğu

Poliüre greslerin sabunla koyulaştırılmış greslerle uyumluluğu, günümüzde gres uyumluluğunun muhtemelen en çok tartışılan alanıdır. Basit lityum sabunları (lityum stearat veya lityum 12-hidroksistearat) ve lityum kompleks sabunları (basit sabun ve lityum azelat gibi kompleksleştirici bir madde içeren) bazlı gresler, poliüre greslerle uyumlu olabilir veya olmayabilir.

Bunun nedeni, poliüre adı verilen bir koyulaştırıcı oluşturmak üzere reaksiyona girebilen çok çeşitli malzemelerdir. Bazı poliüre koyulaştırıcılar lityum ve lityum kompleks koyulaştırıcılarla tamamen uyumludur, diğer poliüre koyulaştırıcılar ise lityum ve lityum kompleks koyulaştırıcılarla kesinlikle uyumlu değildir.

Gres Uyumu Nasıl Anlaşılır?

Greslerin uygulama esnasında birbirleri ile karıştırılıp karıştırılamayacağını belirlemek için mutlaka greslerin kombinasyonları üzerinde uyumluluk testi yapılması gerekir. Bir üründen diğerine değişiklik yaparken uyumluluğu doğrulamak her zaman gres kullanıcısının dikkat etmesi gereken bir durumdur. Ancak gres tedarikçilerinin büyük bir çoğunluğu belirli gres kombinasyonları hakkında verileri vardır veya müşterileri için gerekli testleri yapabilirler.

Kullanıcıların gresleri karıştırmanın sonuçlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olmak adına, ASTM Uluslararası (eski adıyla Amerikan Test ve Malzeme Derneği) Komitesi D02.G, 1997 yılında ASTM D6185 Yağlama Greslerinin İkili Karışımlarının Uyumluluğunun Değerlendirilmesine Yönelik Standart Uygulamayı geliştirdi. Bu belge, değerlendirme prosedürünün ayrıntılarını vermektedir. Damlama noktasının, mekanik stabilitenin ve karışımın ısıtıldığında kıvamındaki değişikliğin ölçülmesiyle belirlenen greslerin temel uyumluluğunu belirlemeye yardımcı olur. 

Aşağıdaki koşulların karşılanması durumunda greslerin uyumlu olduğu kabul edilir:

  • Karışımın damlama noktası, tek tek greslerinkinden çok daha düşük değildir.
  • Karışımın mekanik stabilitesi her bir gresin tutarlılık aralığı dahilindedir.
  • Yüksek sıcaklıkta depolamanın ardından karışımın kıvamındaki değişiklik, yüksek sıcaklıkta depolamanın ardından tek tek greslerin kıvamındaki değişiklik aralığı dahilindedir.

Greste Baz Yağ, Katkı Maddesi ve Yoğunlaştırıcıların Uyumu

Gres uyumluluğu konusunda bilgi verirken kullanılan baz yağ, katkı maddesi ve yoğunlaştırıcı ürünlerinin özelliklerini de belirtmekte fayda vardır. Bu ürünlerin gres bünyesinde kullanılma oranları karıştırılabilir olmaları açısından büyük öneme sahiptir. 

gres uyumluluğu

Baz Yağları

Greslerin uyumluluğu belirlenirken baz yağın dikkate alınması kesinlikle kritik öneme sahiptir. Gresler hem mineral yağlardan hem de sentetik yağ bazlarından üretilir. Sentetik baz yağları kullanılarak üretilen bazı gresler, diğer sentetik türdeki mineral yağlarla uyumlu değildir. Ek olarak, koyulaştırıcılar uyumlu olsa da baz yağın uyumlu olmaması durumunda, yanlış viskozitelerden kaynaklanan yetersiz yağlama sorunlarına yol açabilir. Viskozite yağlayıcınızın en önemli parçası olduğundan, yanlış baz yağlar seçilirse ortaya çıkan karışım uygulama için optimize edilmeyecektir.

Katkı Maddeleri

Yağlarda olduğu gibi uyumsuz katkı maddeleri kullanılması greslerin de kötü özellikler kazanmasına neden olabilir. Uyumsuz katkı maddeleri, yağda olduğu gibi greste çökelmez. Gres özelliklerindeki değişiklikler katkı maddesinin kalitesini etkileyebilir ve greste istenmeyen koşullara neden olabilir. Bu durumda gresin kendisinin ve katkı maddelerinin, yağlanan ekipmanın metalürjik bileşenleriyle nasıl tepki vereceğini etkiler.

Yoğunlaştırıcılar

Greslerin uyumsuz yoğunlaştırıcılarla karıştırılması genellikle iki durumdan biriyle sonuçlanır: yoğunlaştırıcı ya yerinde katılaşır ya da yatak yuvasından dışarı sızacak kadar incelir. Her iki durumda da ekipman gerekli yağlayıcıyı alamayacaktır ve bir arıza kaçınılmazdır.

gres uyumluluğu

Gres Uyumluluğuna İlişkin En Önemli Uygulamalar

Güçlü bir gresleme programı, kullanımdaki tüm greslerin her bir ekipman parçası tarafından ve gerekli yeniden gresleme sıklıklarının belgelenmesini içerir. Gres evrensel olmadığından, farklı ekipmanlar farklı greslerin farklı frekanslarda uygulanmasını gerektirebilir.

Ancak ekipmanın koşulları değişebilir ve bu da gres türlerinde ve yeniden gresleme programlarında değişikliklere yol açabilir. Özel uygulamanızda hangi gresin kullanılacağını belirlerken ne önerdiklerini öğrenmek için mutlaka ekipman üreticinize danışın.

Gres değişimi gerekiyorsa, yeni gres uygulamadan önce eski gresin tamamını tamamen çıkarmaya çalışın. Bu mümkün değilse gres uyumluluk testi talep edin. Bu test, ASTM D6185’e göre farklı karışım oranlarındaki karışımların özelliklerindeki değişiklikleri değerlendirecektir. Sonuç olarak en güvenli uygulama greslerin karışmasını önlemedir.

Bu Yazılarımızda İlginizi Çekebilir

Yağ Değişim Aralıkları Nasıl Belirlenir?
Yağın erken yaşlanmaya maruz kalması normal karşılanan bir durumdur. Genel...
Çok Amaçlı Gres Kullanım Alanları ve Özellikleri
Basit bir ifadeyle çok amaçlı gres, birden fazla uygulamada kullanılabilen...
Gres Uyumluluğu Tablosu ve Referans Kılavuzu
Endüstriyel tesislerin tamamında yağlama söz konusu olduğunda çoğu bakım personeli...
Demir Çelik Sektöründe Enerji Verimliliği
Demir Çelik sektörü birçok sanayi koluyla iç içe olması nedeniyle...